Alle spiller sammen for Iqras helse

Når Iqra (7) legger seg i senga si hjemme på Fossegrenda har hun alltid en sykepleier hos seg hele natten. Det krever et tett og velsmurt samarbeid mellom kommunen, sykehuset og hjemmet.

​Trondheim kommune og Avdeling Barn intensiv på St. Olavs hospital har lenge samarbeidet godt om barna som trenger tett medisinsk oppfølging i hjemmet. Men begge parter er skjønt enige om at det de får til er på tross av, og ikke på grunn av, dagens journalsystem. Det håper de Helseplattformen vil endre på.

Iqra er på grunn av en medfødt sykdom avhengig av pustehjelp. Oppfølgingen krever et velsmurt samarbeid.

Iqra er på grunn av en medfødt sykdom avhengig av pustehjelp. Oppfølgingen krever et velsmurt samarbeid mellom kommune og sykehus, og med nye verktøy skal dette bli enda bedre. For både ansatte, pasienter og pårørende. Her er hun sammen med Marit Ludvigsen fra St. Olav og Hege Johanne Pedersen fra Trondheim kommune.

Mangler gode verktøy

– I dag har vi mange utfordringer med ulike elektroniske og papirbaserte systemer der sykehus, kommune og fastlege har hver sine systemer. De gir oss svært liten støtte til samhandling, forteller Marit Ludvigsen som har vært barnesykepleier på barneintensiven på St. Olavs hospital siden 2006.

Sammen med sin avdelingsleder, Randi Salvesen, og avdelingsleder for Helseteamet for barn og unge i Trondheim kommune, Brita Strand, beskriver hun hvordan dagens situasjon kommer til kort når det gjelder samhandling mellom sykehus og kommune.
– I dag har vi et godt samarbeid mellom oss, men det er på tross av systemet. For vi har verken et dokumentasjonsverktøy eller journalsystem som støtter denne prosessen, forteller Ludvigsen.

Denne saken er hentet fra Magasinet HELSE - som omhandler Helseplattformen. Her kan du bla i den digitale utgaven av magasinet.

Utrygg informasjonsflyt

Mange manuelle overføringer av informasjon mellom systemene utgjør en risiko for at viktige opplysninger forsvinner eller blir oversett.
– I dag må våre sykepleiere inn i fl ere elektroniske systemer og i tillegg se over fl ere papirskjema for å få oversikt over en pasient. Og vi vet at de har mange av de samme utfordringene hos helseteamet i kommunen også, sier Ludvigsen og får støtte av Strand i kommunens helseteam for barn og unge.

– For vår del er vi avhengig av å få oppdatert og riktig informasjon for å gjøre en god og sikker jobb. Vi snakker selvsagt sammen, men det kan skje mye på kveld og helg, og da er vi prisgitt at foreldrene oppdaterer oss, sier Strand, og legger til:
– Men vi kan ikke ta en muntlig medisinforordning fra foreldrene for eksempel, det må vi ha dokumentert fra lege. I slike tilfeller ville det hjulpet oss veldig med en oppdatering i en felles journal slik Helseplattformen legger opp til.

Marit Ludvigsen, Randi Salvesen og Brita Strand.

Sykepleier Marit Ludvigsen og avdelingsleder Randi Salvesen ved Avdeling Barn intensiv ved St. Olav, sammen med avdelingsleder for Helseteamet for barn og unge i Trondheim kommune, Brita Strand.

Kontinuerlig natteovervåkning

Spesielt utsatt er pasientgruppen som er avhengig av pustestøtte i hjemmet i form av hjemmerespirator eller langtids mekanisk ventilasjon. I Trondheim er det til enhver tid omlag ti barn som trenger kontinuerlig natteovervåkning av helsepersonell i hjemmet.

En av dem er Iqra (7) som på grunn av en medfødt sykdom har vært avhengig av pustestøtte siden hun ble født. De første to årene av livet sitt tilbragte hun derfor på St. Olavs hospital, men siden har hun heldigvis stort sett kunnet bo hjemme.

– Vi er veldig fornøyde med den hjelpen vi har fått og hvordan det blir lagt til rette for oss. For Iqra er det veldig fi nt å kunne bo hjemme med oss og søsknene sine. Det gjør hele familielivet bedre for alle sammen, forteller pappa Mahad Ali Hassan.

Prisgitt sykehuset og helseteamet

Han forteller at det var litt uvant i starten å ha sykepleiere inne i hjemmet hver natt, men at de raskt ble vant til ordningen.

– De er profesjonelle og hyggelige og Iqra liker dem alle sammen, så det går veldig bra. Iqra er en glad jente som setter pris på å bo hjemme og å gå på skole. Det hadde vi ikke klart uten sykehuset og helseteamet i kommunen, understreker Hassan.

– På sykehuset er det helsepersonellet som er på hjemmebane og pasienten er «på besøk», men for oss i kommunen som jobber i private hjem er det motsatt. Mange av disse familiene har kommunale sykepleiere inne i huset sitt store deler av døgnet og da er det avgjørende at samarbeidet fl yter godt, understreker Brita Strand.

De to første årene av sitt liv bodde Iqra på St. Olavs hospital. Hun er fremdeles jevnlig innom for oppfølging.

De to første årene av sitt liv bodde Iqra på St. Olavs hospital. Hun er fremdeles jevnlig innom for oppfølging. Her sammen med barnelege ved St. Olavs hospital Janicke Marita Syltern, helsesykepleier Hege Johanne Pedersen og sykepleier Marte Anzjøn.

Helseplattformen må tilpasses barn

Og det er der Helseplattformen vil gi dem bedre verktøy til å kunne kommunisere i sanntid og sikre at alle har samme informasjon uavhengig av om du er sykepleier på sykehus eller i kommunen, fastlege eller forelder. Og kanskje viktigst av alt, et verktøy som er tilpasset pasientene det gjelder, nemlig barn. Det har avdelingsleder ved barneintensiven, Randi Salvesen, savnet siden hun startet her i 2006.

– Da vi innførte elektronisk intensivjournal i 2013 var den i hovedsak tilpasset voksne, og vi møtte ingen forståelse for at den ikke passet for barn. Det kan også være årsaken til at noen nå er skeptiske til Helseplattformen, sier Salvesen.

Til Helseplattformens forsideVil du ha nyhetsbrev fra Helseplattformen? Meld deg på her

Vil du ha nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge? Meld deg på her