Alle foretak har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet for LIS

Alle helseforetakene har jobbet intenst med å innføre ny LIS-utdanning de siste to årene. Torsdag denne uken ble det sendt inn over hundre søknader om å bli godkjent utdanningsvirksomhet for alle våre aktuelle spesialiteter.

illustrasjonsfoto

Akutt- og mottaksmedisin er en av de nye LIS-spesialitetene som skal tilbys i HMR og St.Olav. Andrei Marin (HMR) og Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen (St.Olav) sitter i Regionalt råd for LIS-utdanning for denne spesialiteten, og har bidratt til å legge grunnlaget for søknadene som nå er sendt. 

Foto: Signe Lohmann-Lafrenz

Arbeidet har vært organisert i både regionale og lokale innføringsprosjekt for hvert foretak, og over 200 klinikere har bidratt i denne prosessen. Regionalt Utdanningssenter (RegUt) har stått for koordineringsarbeid innad i vår region, og mot de øvrige helseregionene og på nasjonalt hold.

Les også: Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger 

 - Jeg er imponert over den store innsatsen som er lagt ned i arbeidet med å få de nye utdanningsløpene på plass. Vi har utdannet gode spesialister i alle år, men dette er en viktig milepæl som gjør at vi kan jobbe kontinuerlig med forbedring av utdanningsløpene i tiden fremover i ny LIS-ordning, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl

Det er nå laget læringsmålsplaner som vil bli tilgjengeliggjort i Kompetanseportalen for de nye utdanningsløpene, og det er inngått fagavtaler med andre aktører i og utenfor Helse Midt-Norge som regulerer spesialiseringsperioder i ny ordning.

Helseforetakene skal nå implementere en ny driftsstruktur for LIS-utdanningen, og det gjenstår fortsatt en del arbeid før man kan høste gevinstene som den nye LIS-utdanningen skal muliggjøre i tråd med intensjonene i reformen. Blant annet må det jobbes videre med å få gode rammer for kompetansevurdering på plass og det vil ta litt tid før alle er kjent med kravene i ny utdanning.

De fleste LIS-leger som er ansatt per i dag skal konverteres inn i ny ordning og dette vil være en gradvis prosess som skal være fullført senest 01.mars 2022.

Les mer om den nye spesialistutdanningen på Helsedirektoratets sider.

Les mer om nye spesialistutdanningen her