Aksjeselskap opprettet

Fredag 1. mars ble Helseplattformen AS etablert og styret hadde sitt første møte. Torbjørg Vanvik ble engasjert som administrerende direktør for selskapet.

​Formelt skjer dette igjennom en avtale hvor Torbjørg Vanvik leies ut fra Helse Midt-Norge for å lede Helseplattformen AS med all den myndighet og det ansvar som ligger i topplederposisjonen. Rapporteringslinjen er til selskapets styre.

Styreleder i Helseplattformen AS, Nils Kvernmo, er fornøyd med å ha fått på plass avtalen som sikrer kompetanse og kontinuitet i overgangen fra anskaffelse til innføring.

Torbjørg Vanvik er engasjert som administrerende direktør i Helseplattformen AS.

Torbjørg Vanvik er engasjert som administrerende direktør i Helseplattformen AS.

Torbjørg Vanvik er fornøyd med at deler av det praktiske arbeidet rundt etableringen av selskapet er godt i gang. Hun ser nå frem mot å komme skikkelig i gang med innføringsprosjektet.

– Vi går spennende tider i møte og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede Helseplattformen AS. Selskapet skal opptre som kontaktpunkt opp mot leverandøren og vi skal sikre at løsningen fra Epic settes opp i tråd med behovene fra kommuner, helseforetak, fastleger og avtalespesialister, sier Vanvik.

Etableringen av Helseplattformen AS ble godkjent av styret i Helse Midt-Norge RHF i styremøte 8. februar. Aksjeselskapet eies foreløpig av Helse Midt-Norge, men det legges til rette for å få inn flere eiere etter hvert.

Styret ledes av direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge, Nils Kvernmo, og består ellers av administrerende direktør Grethe Aasved ved St. OIavs hospital, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, Helge Garåsen og konserntillitsvalgt Grete Enge Garshol fra Helse Midt-Norge.

Tilbake til Helseplattformens forside.