25 innovasjonsprosjekter fikk til sammen 16 millioner kroner

Over 16 millioner kroner er delt ut til prosjekter som skal komme helsen vår til gode. Komiteen som har delt ut innovasjonsmidler for 2018 ser en klar økning i kvaliteten på søknadene. 

Illustrasjonsbilde av en mann
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det kom inn hele 82 søknader på årets utlysning av Helse Midt-Norges innovasjonsmidler. Det er en økning på 76 prosent fra i fjor. Av disse ble 76 søknader videresendt komiteen for vurdering.

Totalt er det søkt om 44 millioner kroner.

Nylig fikk 25 av prosjektene beskjed om at de får innovasjonsmidler – til sammen over 16 millioner kroner.

Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler her

Komiteen som har vurdert søknadene sier det er en klar økning i kvaliteten på søknadene, at nivået generelt er veldig høyt, og at det gjerne kunne ha vært delt ut midler til mange flere av søkerne.

Alle de pasientbehandlende helseforetakene var representert i søknadsbunken, og blant dem som får midler er det en god balanse mellom tjenesteinnovasjon (14 stk.) og produktinnovasjon (11 stk.).

Slik vurderes prosjektene

I vurderingen av prosjektene har komiteen gitt poeng på en skala fra 1 til 6 etter fire gitte kriterier:

  1. Nytteverdi
  2. Gjennomføringsevne
  3. Samarbeid
  4. Innovasjonsgrad.

For at et prosjekt skulle kunne innvilges midler, måtte det ha en score som var høyere enn 3,0 på de tre første kriteriene. På kriteriet «innovasjonsgrad» måtte prosjektet oppnå en score på 4,0 eller høyere. Som tidligere er det det siste kriteriet det er vanskeligste kriteriet å oppnå høy score på.

Komiteen mener mange av prosjektene som ikke scoret høyt nok på «innovasjonsgrad» likevel vil kunne ha høy nytteverdi for helsetjenesten. For disse finnes det kanskje mer egnede kilder enn innovasjonsmidlene hvor det kan søkes om støtte til å gjennomføre prosjektet.

Prosjektene som fikk støtte skal ha en oppstartdato senest tre måneder etter at tildelingen ble klar.