– Vil du at noe skal endres, må du også bidra selv

Først var han skeptisk, så ble han nysgjerrig. Så bestemte overlege Kurt Krogh seg for å bli med og lage det arbeidsverktøyet han selv lenge har etterlyst.

​– Jeg har vært veldig opptatt av å ha verktøy som fungerer, og jeg har mast mye på dem som har ansvaret for IT-løsningene opp gjennom årene, innrømmer Kurt Østhuus Krogh.

Kurt Østhuus Krogh

Barnelege Kurt Østhuus Krogh arbeider opprinnelig ved St. Olavs hospital. Han har jobbet med Helseplattformen under anskaffelsen, og skal delta videre i arbeidet med innføring.

Ønsker å påvirke

Han har vært overlege ved barneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim siden 2003, men det siste året har han vært frikjøpt deler av tiden for å jobbe med Helseplattformen. Nå går han «all in» og skal jobbe 100 prosent med innføringsfasen av prosjektet.
– Vi leger er veldig flinke til å si fra om det som ikke fungerer, men også flinke til å forvente at noen fikser det for oss, men den eneste måten å få endret noe er å være med å påvirke selv.

Selv om han nå jobber med å få med andre med i troen på det nye systemet, innrømmer han at han selv ikke akkurat hoppet av glede første gangen han hørte om Helseplattformen.
– Jeg var ganske skeptisk. Norge har ingen god tradisjon for å klare å gjennomføre store IT-prosjekter, og i tillegg fikk jeg inntrykk av at det skulle egenutvikles. Men så ble jeg utskremt til en workshop og etterpå så jeg at de innspillene vi kom med faktisk ble tatt til etterretning. Da skjønte jeg at vi ble tatt på alvor, sier Krogh.

Denne saken kommer fra Magasinet Helse. Hele magasinet er også tilgjengelig i digital utgave

Nærhet til arbeidshverdagen

For mange av innspillene han og kollegene kom med i workshopene de deltok i, fant han igjen i kravspesifikasjonen.
– Det er tydelig at de jobbet godt for å få inn innspill fra fagpersonell og administrasjon, og det er utrolig viktig. Det er også en av grunnene til at jeg til nå har beholdt en del av stillingen på klinikken, slik at jeg ikke mister nærheten til arbeidshverdagen og de behovene som faktisk er der.

Det at han faktisk skjønner hvor skoen trykker er viktig når Krogh som en del av den nye jobben skal motivere, rekruttere og informere kolleger om Helseplattformen. Enn så lenge føler han at han har troverdighet, ikke bare som kliniker, men også som en som selv har vært kritisk og kravstor til dagens systemer i lang tid.

Les om Iqra på sju år, som er avhengig av et godt samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjeneste

Nøkkelen er engasjement

– Vi bruker mye tid på å være ute og informere om den nye løsningen, for å få folk med. Hvis folk involverer seg, så lykkes vi. Det er helt avgjørende, sier Krogh som innrømmer at han selv også har hodet litt på blokka her.

– Jeg føler litt på det. Det enkleste hadde vært å gå tilbake til klinikken og vente på det nye systemet, for så å klage på det som ikke ble bra nok. Det er et komplekst prosjekt og mye kan gå galt. Men det er snakk om noe som vil prege arbeidsdagen vår de neste 20 årene og da kan vi ikke bare sette oss tilbake. Nøkkelen til å lykkes er å få med engasjerte personer fra helsetjenesten som kan være med og bestemme hvordan vi kan ta i bruk løsningen, sier han.

Ønsker du nyhetsbrev fra Helseplattformen? Meld deg på!Ønsker du nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge? Registrer deg her!