- Nå må våre flinke fagmiljøer gå sammen

- Clinical Academic Groups handler om å få de beste fagmiljøene til å samarbeide om å løse en definert helseutfordring i regionen, sier Stig A. Slørdahl og Björn Gustafsson.

 

I videoen ovenfor forteller adm. dir. for Helse Midt-Norge Stig A. Slørdahl og dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Björn Gustafsson om den helt nye Clinical Academic Groups-ordningen (CAG).

- Det handler om å få de beste fagmiljøene fra helsetjenestene, fra universitetene, fra høyskolene til å samarbeide om å løse en definert helseutfordring i regionen, sier de to i videoen.

Dette er ikke bare første gang CAG lyses ut i regionen – det er første gang i Norge at det er mulig å søke om CAG-midler. CAG som virkemiddel er for øvrig sterkt inspirert av tilsvarende ordning ved Greater Copenhagen Health Science Partners.

To ledere per CAG

Det tildeles midler over flere år, men det er viktig å ha en plan ekstern finansiering og egeninnsats, sier Slørdahl. At de som jobber i enheten bidrar til at ordningen blir velfungerende.

- Det handler om stille med ressurser, tid, rekrutteringsstillinger, infrastruktur, og ikke minst administrativ støtte, sier Gustafsson.

En CAG skal ha to ledere, understreker de i videoen: Den ene fra Universitets- og høyskolesiden, den andre fra helsesektoren. Det er viktig for å knytte sammen sektorene på en best mulig måte.

Samtidig trenger en CAG deltakelse fra hele regionen: De relevante miljøene må være med, i tillegg til minst tre helseforetak og minst ett universitet eller høyskole.

Mål: Bedre helse

Forventet nytteverdi må beskrives tydelig i søknaden. Både hva det vil si for helsetjenesten, men også med tanke på opplæring, utdanning, formidling.

- Fram mot søknadsfristen 2. september er det viktig at dere i klinikkene og avdelingene ute i helsetjenesten oppfordrer de ansatte til å søke, og at dere støtter opp mot dette. Det samme gjelder instituttledere og dekaner, sier Gustafsson.

- Nå må vi oppmuntre våre flinke fagmiljøer om å gå sammen. En fremragende helsetjeneste trenger tverrfaglig forskning og innovasjon av høy kvalitet. Vårt felles mål er bedre helse i hele regionen. Lykke til, avslutter Slørdahl.

Se hele videoen på toppen av siden

Les mer og søk om CAG-midler på våre nettsider