- Her skal fremtidens journal skapes

IKT-brakka ble offisielt åpnet 5. september. - I disse lokalene skal klinikere og andre fagmiljø gi sine bidrag til at Helseplattformen blir best mulig tilpasset forholdene på St. Olavs hospital, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

Administrerende direktører for St.Olavs hospital og Helse Midt-Norge, Grethe Aasved og Stig Slørdahl, åpnet IKT-brakka.
Administrerende direktører for St.Olavs hospital og Helse Midt-Norge, Grethe Aasved og Stig Slørdahl, åpnet IKT-brakka.

Helseplattformen er i innføringsfasen, og nå skal den nye elektroniske pasientjournalen tilpasses St. Olav hospital sine behov. I den forbindelse ble IKT-brakka offisielt åpnet i dag, 5. September.

Godt samarbeid er nøkkelen til en god journalløsning, noe IKT-brakka legger til rette for, mener administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl:

- Dette er en regional løsning, og vi er avhengige av at de ulike helseforetakene kommuniserer godt, både seg imellom og med primærhelsetjenesten og kommunen. IKT-brakka med sine virtuelle møterom gjør at ansatte sparer reisetid og kan ha hyppige møter med sine kolleger i andre deler av regionen. Hvis vi for eksempel trenger en avklaring på et spørsmål om lungemedisin, så kan lungeleger fra St. Olav og et annet sykehus møtes virtuelt og skape løsninger kjapt. 

LES OGSÅ: Trondheim sa ja til Helseplattformen

Nærhet til klinikerne

Brakka er innredet med virtuelle møterom, testlab og kontorlandskap.  En av grunnene til at laben er bygd opp i disse lokalene er på grunn av nærheten til klinikerne, sier administrerende direktør for St. Olavs hospital, Grethe Aasved:

- Vi ønsker at man kan stikke innom brakka for presentasjoner eller møter i løpet av arbeidsdagen. Klinikerne skal forme, bruke og teste løsningen før den skal ut i avdelingene, og er derfor svært viktige i prosessen. 

Her kan du få en kort video-presentasjon av Helseplattformen

I tillegg til lokaler for utprøving av ny felles journalløsning, huser IKT-brakka flere andre miljøer. Allerede i januar flyttet medarbeidere fra RSHU, Klinisk IKT og IKT inn. Disse skal legge til rette for innføring av Helseplattformen, og fortsetter ellers med andre oppgaver. I tillegg er det opprettet flere «clean desk»-arbeidsstasjoner.

IKT-brakka på St. Olavs hospital skal legge til rette for at Helseplattformen skal tilpasses midtnorske forhold.

IKT-brakka på St. Olavs hospital skal legge til rette for at Helseplattformen skal tilpasses midtnorske forhold.


Ny innovasjon

IKT-brakka legger til rette for tjenesteinnovasjon, som ifølge Aasved er noe av det viktigste vi gjør på St. Olav:

- Jeg er utrolig stolt av det vi er i gang med i Helseplattformen. Hele poenget med ny felles journalløsning er at vi skal lage en bedring for pasientene, og det er målet med all innovasjon på sykehuset.

Les hele saken på St. Olavs' nettsider