Vil sørge for at pasientene får nok og riktig mat

Hvis norske pasienter får i seg riktig næring vil det gi kortere liggetid, raskere rehabilitering og økt livskvalitet, ifølge innovasjonsprosjektet «Mat er vitalt».

Bildet viser sykepleiere på et sykehus som står med et brett med mat.
- Vi har veldig tro på at vår løsning vil gi bedre ernæringsomsorg til pasientene, sier Gustad. F.v.: Astrid Pedersen, Ann-Helen Raaen, Elin Haugskott, Lise Tuset Gustad, Hilde Skaland, Cecilie Røli og Stig Tangstad. Foto: Helse Nord-Trøndelag

- Når man er syk trenger man sykdomstilpasset mat – og nok mat. Om man ikke får i seg næring vil ikke kroppen klare å bli frisk. I Norge er det faktisk et stort problem at mange med kroniske sykdommer ikke får i seg nok mat og utvikler sykdomsrelatert underernæring, sier Lise Tuset Gustad.

Gustad er spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag, postdoktor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU - og prosjektleder for «Mat er vitalt», et av innovasjonsprosjektene som fikk innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge i 2017.

Har du husket å søke innovasjonsmidler? Søknadsfristen er 18. september kl. 16.00

Hun forklarer at i dag er jobben med å sørge for at pasientene får i seg nok og riktig mat, og å rapportere om pasientens matbehov til primærhelsetjenesten, en manuell arbeidsprosess som er krevende og som gjerne fører til dårlig kvalitet.

Vil automatisere

Derfor jobber «Mat er vitalt» med å utvikle det hun kaller en lukket ernæringssløyfe, et automatisert system for å bestille den maten pasienten trenger og ønsker – og som hjelper sykepleierne med å dokumentere og vurdere om pasienten får i seg nok mat i løpet av et skift og et døgn.

På sikt vil systemet også gi rapporter til fastlege og kommunalhelsetjeneste slik at sykehusets ernæringsjobb kan følges opp.

- En underernæringstilstand vil svekke pasientenes funksjon og immunforsvar, og føre til lengre sykehusopphold, hyppigere reinnleggelser, flere komplikasjoner og svekket livskvalitet. Og selv om dagens pasienter har kort liggetid forverres ofte pasientenes problemer med ernæring når de er innlagt på sykehus, sier Gustad.

Portrettbilde av Lise Tuset Gustad

Lise Tuset Gustad

Hun sier sykehusene er forpliktet til å screene pasienter for risiko for underernæring. Når pasientene er underernært skal de gis et sykdomstilpasset kosthold og få i seg nok mat. Sykehusene er videre forpliktet til å gjøre primærhelsetjenesten oppmerksom på at pasienten trenger oppfølging for å unngå underernæring ved utskrivelse.

Mange involverte

- I tillegg til at prosjektet vil øke kvaliteten for pasientene vil det også øke økonomisk inntjening til sykehusene, da systemet inkluderer automatiske varsler om sykdomskoder for underernæring, sier hun.

Det er veldig mange som har vært involvert i prosjektet. Kjøkkenpersonell, sykepleiere, leger og ernæringsfysiolog på sykehuset, i tillegg til tre klinikkledere som har vært med i en styringsgruppe. På IT-siden har systemarkitekter, systemutviklere, interaksjonsdesignere, integrasjonseksperter, økonomer og rådgivere vært involvert.

Prosjektgruppa har også hatt møter for å se hva som finnes fra før av kjøkken- og logistikksystem, samt hjelpemidler for å dokumentere pasienters matinntak i andre helseforetak.

Nyttig for Helseplattformen

- Ingen har ennå en løsning på problemet vårt, men alle kjenner det igjen som en utfordring. Derfor er det ekstra givende, spesielt når helseplattformen ser at vår helhetlige tanke rundt pasientens ernæringsproblemer er noe de kan nyttiggjøre seg, sier Gustad.

Prosjektet fikk 750 000 kroner i støtte fra Helse Midt-Norge og har i tillegg stått for 25 prosent egeninnsats. Pengene er brukt til å utvikle ideen om hvordan det nye systemet skal virke.

For å få utviklet løsningen til å fungere integrert med kjøkken- og logistikksystemene på sykehusene i regionen, trenger prosjektet flere midler. De kommer derfor til å søke om innovasjonsmidler for å få til et helautomatisert, integrert og velfungerende system. Gustad anbefaler flere å søke.

- Ja, så klart, det er jo kjempegøy å være med på å forbedre praksis og forbedre pasientopplevd kvalitet, sier Lise Tuset Gustad.