Valgkomite oppnevnt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt valgkomite som skal innstille på medlemmer til styrene for regionens fire helseforetak.  De nye styrene oppnevnes for en to-års periode 5. mars. De ansattevalgte medlemmene er ikke på valg før neste år.

​Styrene i de tre sykehusforetakene i Midt-Norge kan etter vedtektene ha inntil 8 medlemmer, hvorav 5 eieroppnevnte og 3 medlemmer valgt av og blant de ansatte. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF kan ha inntil 7 medlemmer, hvorav 5 eieroppnevnte og to ansattevalgte medlemmer.

Valgkomiteen som nå er oppnevnt består av Tina Steinsvik Sund, Paul Steinar Valle, Anita Solberg og Beate Skillingstad.

Fant du det du lette etter?