Valgkomite oppnevnt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt valgkomite som skal innstille på medlemmer til styrene for regionens fire helseforetak.  De nye styrene oppnevnes for en to-års periode 5. mars. De ansattevalgte medlemmene er ikke på valg før neste år.

​Styrene i de tre sykehusforetakene i Midt-Norge kan etter vedtektene ha inntil 8 medlemmer, hvorav 5 eieroppnevnte og 3 medlemmer valgt av og blant de ansatte. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF kan ha inntil 7 medlemmer, hvorav 5 eieroppnevnte og to ansattevalgte medlemmer.

Valgkomiteen som nå er oppnevnt består av Tina Steinsvik Sund, Paul Steinar Valle, Anita Solberg og Beate Skillingstad.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.