Utlysning av tilskudd til brukerorganisasjoner 2019

Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å støtte. Søknadsfrist for midler til 2019 er 1. desember.

Illustrasjonsfoto: Terje Visnes

Tilskuddene utlyses 1. oktober hvert år og har fast søknadsfrist 1. desember. Det er bare brukerorganisasjoner som har tilhørighet i Trøndelag og Møre og Romsdal som kan søke.

Retningslinjene for tildeling er laget i samarbeid med Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF. Disse finner du her.

Søknadsskjema

Søknaden kan bare leveres elektronisk på dette skjemaet

Det elektroniske søknadsskjemaet kan ikke mellomlagres, men vi har laget et kladdeskjema som du kan bruke til å samle alle opplysninger før du fyller ut søknadsskjemaet. Kladdeskjemaet finner du her.

Fikk du støtte til aktiviteter i 2018?

Om du fikk støtte til inneværende år skal du rapportere inn hva pengene ble brukt til samtidig som du søker om midler for neste år.

Fikk du støtte og ikke skal søke om midler for 2019 må du rapportere inn for aktiviteten i 2018 på et eget skjema som du finner her

Har du spørsmål om utlysningen kan du sende en epost til postmottak@helsemidt.no

For 2018 ble det fordelt omlag 8,9 millioner kroner. Oversikten over hvilke organisasjoner som fikk midler finner du her