Utlysning av innovasjonsmidler for 2018

Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats.

Illustrasjonsbilde som viser en doktor i et forskningsmiljø.
Søknadsfrist for å søke innovasjonsmidler er 18. september 2018 klokken 16.00. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Som et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten lyser Helse Midt-Norge hvert år ut egne midler til innovasjon. Et bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter utfordringene, og det er derfor viktig at forskning og innovasjon tas i bruk.

Som tidligere er det kun mulig å søke om støtte til ett år om gangen. For 2018 er øvre grense satt til 750 000 kroner for tildeling i de ulike kategoriene, og det kan kun søkes om inntil 75 prosent av prosjektets totalbudsjett for perioden.

Leder for prosjektet må være ansatt i minst en 20 prosent stilling ved et helseforetak i Midt-Norge. Det er det aktuelle helseforetaket – søkerinstitusjonen – som tildeles innovasjonsmidlere, som er øremerket prosjektet.

Ønske om snarlig oppstart

Prosjektet skal være godkjent av leder med budsjettansvar ved søkers organisatoriske enhet i Helseforetaket. Vedkommende skal være informert om prosjektets aktiviteter og godkjenne den angitte egenfinansieringen i prosjektsøknaden.

Søknader om innovasjonsmidler skal leveres elektronisk via en nettbasert søknadsportal. Søknaden må plasseres i en av følgende søknadskategorier:

  • Produktinnovasjon
  • Tjenesteinnovasjon

Helse Midt-Norge oppfordrer innovasjonsprosjektet om å ha oppstart så snart som mulig, og senest tre måneder etter tildeling av midler.

Søknadsfrist er 18. september 2018 klokken 16.00.

Utlysningstekst 2018

Søknadsveiledning 2018

Mal for prosjektbeskrivelse 2018

Link til søknadsportal

Mer om innovasjon i Helse Midt-Norge