Trygg på god løsning for Helseplattformen

- Ved innspurten sto vi igjen med to svært gode leverandører i konkurransen om Helseplattformen. Jeg er sikker på at vi får til en god løsning med Epic hvis vi gjør de nødvendige forberedelsene, sier adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF. Han har besøkt flere foretak som har tatt i bruk Epics teknologi.

Bildet viser adm dir Stig Slørdahl utenfor Johns Hopkins Medicine i Baltimore, USA.
Johns Hopkins Medicine i Baltimore, USA har innført Epics løsning ved sine 40 store og små sykehus og institusjoner. Adm dir Stig Slørdahl besøkte hovedsykehuset i februar. Foto: Helse Midt-Norge RHF

I går ble det kjent at Cerner Norge, som var den andre leverandøren i konkurransen etter flere nedvalg, hadde besluttet ikke å levere et endelig tilbud. Dermed er det i praksis klart at Epic står igjen som eneste leverandør i konkurransen om å levere løsningen som skal binde hele helsetjenesten i Midt-Norge sammen i ett journalsystem.

Slørdahl, som også er leder av programstyret for Helseplattformen, sier han har god kjennskap til Epic etter flere besøk ved sykehus og foretak som er kunder av selskapet, og ikke minst snakket med kollegaer om erfaringene deres både i Europa og USA. Epic er også i ferd med å rulle ut moderne journalløsninger i Danmark og Finland.

 

En stor delegasjon fra helseforetakene, Legeforeningen og Trondheim kommune besøkte to av Epics største programmer i USA.
En stor delegasjon fra helseforetakene, Legeforeningen og Trondheim kommune besøkte to av Epics største programmer i USA i februar. Her orienteres deltakerne om innføringen av Epic ved Johns Hopkins Medicine. Foto: Helse Midt-Norge RHF

 

- Erfaringene jeg har fått fra andre land viser viktigheten av å ha en tett kontakt med legene, sykepleierne og annet helsepersonell når den nye journalløsningen skal settes opp og implementeres i sykehusene, i kommunene og hos fastlegene. Det nytter ikke å komme med løsninger som er tilpasset andre helsetjenester, sier Slørdahl, som likevel påpeker at dette gir oss også en mulighet til å forbedre mange av arbeidsprosessene våre.

 

Er sikret et godt utfall

Slørdahl sier han gjerne skulle sett et endelig tilbud fra Cerner, men at konkurransen har vært så skarp og kommet så langt at prosjektet har den informasjon de trenger for å forhandle fram en god kontrakt med Epic.

- Priser var kalibrert og vi har fått en god innsikt i begge løsninger, sier Slørdahl, som påpeker at det ikke er uvanlig at leverandører trekker seg fra konkurranser etter strategiske og forretningsmessige vurderinger.

 

Bildet viser adm. dir. Stig Slørdahl sammen med Stephanie Reel og Peter Green fra Johns Hopkins.
Stig Slørdahl med Senior Vice President Stephanie Reel, prodekan ved Johns Hopkins University, og Peter Green, chief medical information officer ved Johns Hopkins Medicine. Foto: Helse Midt-Norge RHF

 

 

Han mener at med to så modne leverandører i siste innspurt, ville utfallet blitt godt uansett.

Kontrakt i 2019

- Suksessen for Helseplattformen avhenger altså mer av hvor godt vi forbereder innføring og hvordan vi setter opp løsningen tilpasset våre behov, mener Slørdahl. Han trekker fram at helseforetakene og flere kommuner allerede er godt i gang med å bygge opp mottaksorganisasjoner og forberede sine innføringsprosjekter.

- Vi har høstet erfaringer fra både vellykkede og mindre vellykkede innføringsprosjekter fra begge de to leverandørene, sier Slørdahl.

Etter planen skal Helseplattformen skrive kontrakt med leverandøren tidlig i 2019. Prosjektet sparer en del tid på at de står igjen med én leverandør tidligere enn planlagt, men fortsatt skal endelig tilbud leveres og evalueres, og det skal forhandles om kontrakt.

Etter inngått kontrakt skal løsningen settes opp og tilpasses (konfigureres) ved hjelp av personell fra de sykehus, fastleger og kommuner som skal ta i bruk løsningen først, og opplæring planlegges og settes i gang. Første utrulling er planlagt til høsten 2021.

Les mer om Helseplattformen her