To nye ambulansehelikoptre sikrer høyfjellet i Midt-Norge

De nye ambulansehelikoptrene vil føre til økt sikkerhet for pasienter og mannskap i høyfjellet mellom Østlandet, Vestlandet og Trøndelag.

Bildet viser det nye ambulansehelikopteret like etter at det har lettet fra basen på Dombås.
Det nye helikopteret på Dombås fikk sitt første oppdrag bare halvannen time etter at det var satt i drift sist fredag. Foto: Knut Haarvik Luftambulansetjenesten HF

Fredag 13. april klokken 16.28 ble det andre av i alt 15 nye ambulansehelikoptre satt i drift ved luftambulansetjenestens base på Dombås. En uke tidligere fikk basen på Ål i Hallingdal samme type helikopter.

De to basene dekker befolkningen i deler av Østlandet, Vestlandet, Møre og Trøndelag. Også for turister i høyfjellsområdet er dette godt nytt, mener administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

- De nye helikoptrene av typen Airbus H135 T3H har vesentlig bedre egenskaper i høyfjellet, og har større gjennomføringsevne i dårlig vær enn de ti år gamle helikoptrene vi nå har byttet ut, sier Juell.

Mer robust tjeneste

I løpet av våren og sommeren skal alle landets 12 baser ha på plass nye ambulansehelikoptre. Arendal, Bergen og Trondheim får større maskiner av typen Airbus H145T2 med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet. Det blir flere reservehelikoptre, økt bemanning og det opprettes bakvakt.

- Samlet gjør disse tiltakene tjenesten mer robust og vi kan levere mer og bedre beredskap, sier Juell.

Bildet viser det nye helikopteret over Snøhetta på Dovrefjell.
Airbus H135-T3H har bedre egenskaper i høyfjellet enn det gamle helikopteret. Her ved Snøhetta, Dovrefjell. Foto: Luftambulansetjenesten HF

Styrker sikkerheten

Fra 1. juni 2018 skal alle helikoptrene til luftambulansetjenesten flys og vedlikeholdes av Norsk Luftambulanse AS (NLA AS). Å fly ambulansehelikopter natt og dag i norsk klima og topografi er krevende og forbundet med risiko. Samtidig er det helseforetaket, Luftambulansetjenesten HF, som har det øverste operative ansvaret for all luftambulanse i Norge.

- For å sikre pasientene og de som flyr i tjenesten vår har vi derfor valgt å utstyre alle våre helikoptre med det nyeste innen sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Blant annet de beste nattsynbrillene på markedet og en meget avansert autopilot, sier Juell.

Først i verden

Det nye helikopteret som er satt inn på Dombås, er en Airbus H135 T3H, en videreutvikling av maskinen som har vært brukt på basen de siste 10 årene. Luftambulansetjenesten og NLA AS er først i verden til å ta i bruk dette avanserte helikopteret til sivil luftfart.

- Det nye helikopteret har betydelig bedre ytelse i høyden og økt nyttelast som begge øker sikkerhet og effektivitet ved lange og krevende oppdrag ut fra Dombås og Ål, sier Juell.

Siste generasjons cockpit-teknologi (Helionix) gir autopilotfunksjoner, som tidligere kun var tilgjengelig på store sjøredningshelikoptre, og mye bedre situasjonsoversikt for piloten.

- Samlet gir det bedre muligheter for å løse oppdrag i marginale værforhold og krevende terreng, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

Et økonomisk løft

Helikopteret har også moderne innredet kabin der den medisinske innredningen er forbedret, med blant annet ny båreplattform og båre, samt mer funksjonell oppbevaring av nødvendig utstyr. Det gir generelt bedre arbeidsforhold for legen om bord.

De regionale helseforetakene bruker årlig 1,1 milliard kroner på luftambulansetjenesten. Når de nye ambulansehelikoptrene er på plass, øker den årlige kostnaden for helikopterdelen av tjenesten med 26 prosent, eller drøyt 100 millioner kroner.

Onsdag 18. april settes det tredje helikopteret av samme type i drift i Førde. Etter planen skal maskinen være operativt fra klokken 14.00.

FAKTA

Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) er de regionale helseforetakenes øverste driftsorganisasjon for all luftambulanse i Norge. De anskaffer tjenestens fly- og helikoptertjenester gjennom anbud.

LAT HF definerer hvilke egenskaper tjenestens fartøy skal ha: størrelse, hvordan de skal være innredet og hva slags sikkerhetsutstyr de skal ha. Det settes krav til bakvakter, bemanning og beredskap, og til trening, prosedyrer og utsjekk av flygere og redningsmenn.

Dette gjøres i samråd med eierne, de regionale helseforetakene og det medisinske miljøet (legene ute på basene – luftambulanseavdelingene inne på sykehusene).

Alle fartøy er bemannet med leger eller sykepleiere fra anestesi- og intensivavdelingene ved helseforetakenes sykehus.

Luftambulansetjenesten er eid, organisert og finansiert av de fire regionale helseforetakene.

I dag er det tre flyselskap som flyr og opererer fartøyene på kontrakt:

  • Norsk Luftambulanse AS flyr ni av helikoptrene.
  • Lufttransport RW AS flyr de tre største helikoptrene.
  • Lufttransport FW AS flyr ni ambulansefly.