Tildeling av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier

Helse Midt-Norge RHF lyste i desember 2017 ut 5 millioner kroner til prosjekter med mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for helse- og sosialfaglige studenter med praksis i spesialisthelsetjenesten. Søknadsfrist var 5. januar 2018. Etter en grundig vurdering av vitenskapelig kvalitet og nytte for tjenesten ble det tidligere i vår fattet vedtak om tildeling i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon. 

Bildet er fra et laboratorium, og viser to menn, en kvinne og noen reagensrør.

Følgende prosjekter har fått tildeling:

  • Malvin Torsvik, Nord Universitet: Tverrprofesjonell samarbeidslæring
  • Marit Kvangarsnes, NTNU Ålesund: Praksisstudier for sykepleier- og medisinstudenter ved Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold i Trøndelag og i Møre og Romsdal
  • Stine Lund, Elisabeth Eriksen og Wenche Thun, NTNU (ISM), St Olavs og Helse Nord-Trøndelag: Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i spesialsykepleierutdanningen
  • Reidun Skar, NTNU (INB): På samme kurs - utdanning og praksis for ergoterapeutstudenter
  • Margret Gyda Wangen, NTNU (ISM): Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleierutdanningen innen psykisk helse.

Totalt ble det delt ut kr 4 448 275. Samtlige prosjekter har oppstart høsten 2018 og innebærer tett samarbeid mellom helseforetak og utdanningssektoren. 

Etter planen blir det ny utlysning i løpet av høsten 2018 – følg med på Samarbeidsorganets nettsider for mer informasjon.