Tett oppfølging av flyberedskap

Helse Midt-Norge følger situasjonen og får daglig rapportering om status etter at det i Nord-Norge har vært krevende å opprettholde beredskapen for ambulansefly nasjonalt. En av årsakene er mangel på piloter.

​- Med utgangspunkt i at det er stasjonert ett ambulansefly i Ålesund, følger vi situasjonen tett for å sikre at vi har forsvarlige alternative transportløsninger for pasienter i vår region hvis fly ikke er disponibelt. Så langt har dette fungert tilfredsstillende. Legevakter og sykehus må fortsette å rekvirere ambulansetransport på vanlig måte via AMK, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.

De fire regionene har, gjennom sitt selskap Luftambulansetjenesten HF, det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i Norge. Ambulanseflyene er en nasjonal ressurs og vil benyttes der det er størst behov. De flyene som er i beredskap, vil prioriteres på best mulig måte, og sammen med ambulansehelikopter, ambulansebiler og ambulansebåter, vil behov for akutte transporter bli løst. Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og bemanner flyene og helikoptrene med leger og sykepleiere.

Dagens ni ambulansefly er stasjonert på sju baser: Gardermoen (2), Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta (2) og Kirkenes. Den operative delen av tjenesten er satt ut på anbud og i dag er det Lufttransport FW AS som flyr alle selskapets fly. Avtalen utløper i juli 2019 da ny operatør overtar og nye fly skal tas i bruk.

I tillegg har Luftambulansetjenesten HF 13 ambulansehelikoptre plassert på 12 baser: Arendal, Lørenskog (2), Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes og Tromsø. I dag er det to operatører som til sammen dekker helikopterberedskapen, men fra 1. juni i år overtar Norsk Luftambulanse AS ansvaret på alle basene.

Fant du det du lette etter?