Tar over Helse Midt-Norges arbeid med samhandling

Assisterende fagdirektør Kristian Onarheim skal ta over arbeidet med et av Helse Midt-Norge RHFs viktigste satsningsområder: Samhandling.

Bildet viser assisterende fagdirektør Kristian Onarheim.
- Samhandling vil bli viktig i alle de store prosjektene vi kjører i regionen, som Helseplattformen og nytt sykehus i Møre og Romsdal, sier Kristian Onarheim. Foto: Terje Visnes

Han skal dermed ta over oppgaven fra samhandlingsdirektør Daniel Haga som er i ferd med å trappe ned, før han snart går av med pensjon.

- Jeg skal ta over et ansvarsområde som Daniel har hatt. Det innebærer å bygge videre på det gode arbeidet som har vært gjort. Helse Midt Norge har vært en foregangsregion når det kommer til god samhandling, sier Onarheim.

Han sier samhandling med kommunen og de kommunale tjenestene blir viktig, men også mellom helseforetak, i sykehus og mot private helsetjenestetilbydere.

- Arbeidet innebærer å delta aktivt inn i mot samhandlingsarenaene som har vært, og å knytte kontakter med personer og bli kjent med de arenaene som er, sier Onarheim.

Vil videreutvikle samarbeidet med kommunene

Fagdirektør Henrik Sandbu sier Helse Midt-Norge RHF ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet med kommunene.

- Samhandling er et viktig aspekt med alle de store utviklingsprosjektene våre. God samhandling løper sammen med god faglig utvikling, sier Sandbu.

Samhandling er et av Helse Midt-Norge RHFs viktigste satsningsområder for å løse samfunnsoppdraget, påpeker Onarheim.

- Det er et av de viktigste områdene for å kunne møte det utfordringsbildet vi har skissert i strategi 2030. Det vil bli viktig i alle de store prosjektene vi kjører i regionen, som blant annet Helseplattformen, nye laboratoriedataløsninger, nytt sykehus i Møre og Romsdal og logistikk- og økonomiprosjektet (SAP).

Må bli enda bedre på samhandling

I tillegg til samhandling vil IKT og Helseplattformen være blant Onarheims arbeidsområder. Og han skal fortsatt være stedfortreder for fagdirektør. I tiden fremover er regionhelseforetaket nødt til å samhandle enda bedre enn det er gjort frem til nå.

- På den måten vil vi utvikle helsetjenestene til det beste for befolkningen frem mot år 2035. Dette er i tråd med vår satsing på digitalisering og standardisering, sier han.

- Jeg har hatt et godt samarbeidet med Daniel i tiden jeg har vært her, og er nå klar til å ta over oppgaven, sier Onarheim.

LES OGSÅ: Nærmer seg svar på Sepsis-gåten