Syv prosjekter får store forskningsbevilgninger

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter. To av prosjektene koordineres fra St. Olavs hospital i Trondheim, fire fra Oslo universitetssykehus, og ett fra Helse Bergen. Hvert prosjekt får mellom 15 og 20 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde: Ved avdeling for paologi på St. Olavs hospital gjøres mange analyser.

- Vi er svært glade for at to av prosjektene skjer i regi av St. Olavs hospital. Midlene som KLINBEFORSK deler ut har stor betydning for å gjøre helsetjenesten enda bedre og vi har store forventninger til prosjektene som mottar midler, sier administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Flere pasienter skal delta

KLINBEFORSK er etablert for å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltagelse i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning. Prosjekter finansiert av programmidlene skal legge vekt på deltagelse av pasienter fra alle helseregioner. Brukerne skal medvirke i prosjektene. 

- Pasienter i og utenfor regionen kan delta. Målet med klinisk behandlingsforskning er å forbedre og utvikle eksisterende behandlinger eller utprøve og evaluere nye. Prosjektene skal på den måten bidra til helsetjenester av god kvalitet og møte morgendagens krav til pasientbehandling, sier Stig A. Slørdahl.

Internasjonal vurdering av 32 søknader

En internasjonal fagkomité har vurdert 32 søknader etter kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi. Komiteen har bestått av fageksperter med lang erfaring innen klinisk behandlingsforskning. De fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene vedtok komiteens innstilling 19. november.