Styremøte 5. mars

Det avholdes styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 5. mars kl 0800. Møtet avvikles som et telefonmøte og det foreligger ingen sakspapirer i forkant av møtet.