Skal stå sammen

–Det høres lenge ut til 30. november 2019, men tiden kommer til å gå fort!

foto

Gilda Susan Opland, klinikksjef på Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital.


Gilda Susan Opland er klinikksjef på Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital. Hun smiler når hun tenker på tidsperspektivet, men det er lett å merke at alvoret kommer sigende inn over klinikken og de ansatte.

30. november 2019 er startdatoen som er satt for innføring av nye laboratoriedatasystemer, og St. Olav er først ute. Deretter kommer Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag i 2020.

Moderne arbeidsmetoder

–Kort forklart så handler prosjektet om at vi bytter ut gamle systemer med ett felles nytt system innenfor laboratoriemedisin. Det gir oss ny og annerledes funksjonalitet og det gir muligheter for optimalisering og moderne arbeidsmetoder. At vi får ett og samme system ved flere sykehus åpner også opp for å jobbe på tvers og vi kan utnytte hverandres spesialiteter på en god måte, sier Gilda Opland.

Ved St. Olavs hospital har Laboratoriemedisinsk klinikk seks spesialiteter. Nye laboratoriedatasystemer gir de ulike fagområdene mulighet til å nærme seg hverandre i metode og teknikk, mener Opland.

– Det gir oss fordeler rundt samarbeid, innkjøp av utstyr og det gir også funksjonelle fordeler på tvers av både avdelinger og helseforetak. Vi kan løfte den felles forvaltningen til et nytt nivå. En av de største fordelene for ansatte vil blant annet være fjerning av manuelle rutiner i overgangen til mer automatisering.

LES OGSÅ: Kvernmo om utviklingsplaner: - Kan ikke bare fortsette å springe raskere

Organisasjoner i endring

Gilda Opland er samtidig oppmerksom på at overgangen til nytt system hos enkelte miljøer betyr større endringer enn hos andre.

–Vi har stor tro på at de miljøene vil takle overgangen på en bra måte. Det er miljøer som kan metodeendringer og som også er vant med denne typen datasystemer. Målet er å få til en flytende og grei overgang for alle ansatte, der vi gradvis tar noen steg av gangen.

HMN LAB, som det regionale prosjektet heter, har siden sommeren 2016 jobbet med anskaffelsen av nytt datasystem og kontrakten med amerikanske Epic ble signert i april 2018.  

–HMN LAB er også et endringsprosjekt, der personell fra seksjonsnivå i helseforetakene, fra selve prosjektet og fra leverandøren sammen skaper et system med tett oppfølging i lederstrukturene. Vi har nå gått fra anskaffelsen og over til innføring, og det neste året skal brukes godt til forberedelser, sier Opland.

LES OGSÅ: Overlegen, fastlegen og sykepleierne er skjønt enige: Helseplattformen blir et etterlengtet evolusjonært sprang – både for ansatte og for pasientene

–Oppsettet av systemet og konfigureringen skal gi alle ansatte og organisasjonene, både trygghet og selvtillit. Nå jobber vi med design av systemet, med oppsett, med testing og opplæring. Derfor er det stor involvering i organisasjonene og vi jobber sammen for å vurdere løsningene. Vi skal stå i dette sammen, både på klinikknivå, på avdelingsnivå og på seksjonsnivå.

–Vi har vært opptatt av at dette er vårt prosjekt, det er vi som skal overta systemet og ha dette som verktøy i fremtiden. Den medisinske verden går mer og mer mot teknologien. Vi er ikke overflødige av den grunn, men vi må endre måten vi jobber på. Det er vi godt i gang med!

Saken er hentet fra magasinet HELSE som utgis i midten av oktober. Magasinet er også tilgjengelig på web.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev