Skal finne flaskehalser og tidstyver

Helseplattformen samler helsetjenesten
Unødvendig telefonkø, dobbeltføring og systemer som ikke snakker sammen. Det er noe av det de ansatte håper forsvinner når det nye journalsystemet Helseplattformen kommer på plass.


På et møterom i Jarleveien i Trondheim legger de ansatte ved enhet for rustjenester hodene i bløt. De er på jakt etter flaskehalser og tidstyver i måten de jobber på i dag.

Innspillene som kommer skal brukes i utviklingen av det nye helsejournalsystemet Helseplattformen. Et system som drastisk vil endre måten hele helsevesenet jobber sammen på.

Meld deg på Helseplattformens nyhetsbrev

Legger til rette for samhandling

– I dag finnes det rundt 17 forskjellige journalsystemer i helsevesenet. Fastlegen har tre systemer, helsestasjonen har ett og sykehusene et annet. Det fører til at vi får en fragmentert helsetjeneste som stopper opp når vi skal samhandle, sier Sylvi Sand, fagleder i Trondheim kommune.

Sylvi Sand fagleder i Trondheim kommune. Her fra workshop i Jarleveien.

Sylvi Sand fagleder i Trondheim kommune. Her fra workshop i Jarleveien.

Hun har vært med på å lede omlag 70 workshops med alle enhetsområder innen helse i Trondheim kommune. Målet er å kartlegge dagens arbeidsprosesser for å finne svar på hva som kan gjøres bedre i den nye løsningen. 

– Vi prøver å finne svar på hvordan vi vil ha det i framtida. Hva er det som fungerer i dag og hvor er flaskehalsene i dagens system. Hva slags tekniske dingser trenger vi for å gjøre jobben vår og hvilke krav stilles til nytt utstyr? Det er noen av spørsmålene de ansatte har fått vært med og svare på, sier hun.

Les også om Helseplattformen: Bedre innsikt - bedre helse

Involvering er nøkkelen

Sand mener involvering er nøkkelen for å lykkes med det enorme prosjektet. Bare i Trondheim kommune skal minst 4000 ansatte få opplæring når det nye systemet etter hvert skal innføres. Da er det viktig at prosessen ikke har vært «ovenfra og ned».

Sosionom Janne Bergamelli setter pris på å få bidra med innspill til Helseplattformen.

Sosionom Janne Bergamelli setter pris på å få bidra med innspill til Helseplattformen.

– Det er derfor det er så viktig at de som faktisk jobber med det skal få si hva de mener. Det er jo de som kjenner arbeidsprosessene best. Mange ansatte har vært med på slike workshops, og vi har også utviklet en nettside der de kan komme med innspill, forteller hun.

Janne Bergamelli er sosionom i enhet for rustjenester, uteteamet, og hun setter pris på å få bidra med sine innspill.

– Jeg synes det er spennende å få være med og utvikle den nye løsningen. Et godt journalsystem er viktig for oss for å kunne gjøre en god nok jobb, og det vi har i dag er et irritasjonsmoment, innrømmer hun.

Bergamelli mener den største fordelen med det nye systemet der hun jobber er at de ansatte får frigjort mer tid til brukerne.

– Dagens system er tungrodd og vanskelig å lete i, og det er mye dobbeltføring av informasjon. Med det nye systemet kan vi bruke mindre tid i telefonkø og mer tid på brukerne, og vi vil også få et bedre helhetsbilde av situasjonen til brukerne slik at vi kan gi bedre oppfølging til hver enkelt, mener hun.

Til Helseplattformens forside