Sier ja til Spinraza

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til legemiddelet nusinersen (Spinraza). Aktuelle barn med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi kan nå få behandling i offentlige sykehus.

​​Beslutningen er tatt med visse forutsetninger.

Legemiddelet nusinersen (Spinraza) har vært den vanskeligste saken Beslutningsforum for nye metoder noen sinne har behandlet. Legemiddelet hadde en svært høy pris per dose (nær 1 million kroner). Etter lange forhandlinger mellom legemiddelfirmaet og Sykehusinnkjøp, fikk Beslutningsforum for nye metoder framlagt et forslag til løsning som de sa ja til i et ekstraordinært møte 12. februar 2018.

Du kan lese hele saken på nettsidene til nye metoder