Se programmet på Regional brukerkonferanse 2018

Barne- og ungdomspsykiatri og standardisering er blant temaene på Regionalt brukerutvalgs konferanse på Stjørdal i november. Påmeldingsfristen er utvidet til 31. oktober.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Tema den første dagen vil være barne- og ungdomspsykiatri.

Blant annet skal psykiater Lindy Jarosch-von Shweder ved St. Olavs snakke om utfordringer i barne- og ungdomspsykiatrien i Midt-Norge, mens seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF (HMN) Gaute Nilsen skal snakke om hva som gjøres av satsing innen psykisk helse i regionen.

Denne dagen vil også Helse Midt-Norges forskningspris for 2017 deles ut.

I fjor gikk prisen til Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund) og klinikksjef Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal).

Standardisering, digitalisering og brukermedvirkning

Den andre dagen er det standardisering, digitalisering og brukermedvirkning som står på agendaen. Eierdirektør ved HMN Nils Kvernmo, professor og fastlege Steinar Westin og fastlege Johanna Austgulen Westin er blant foredragsholderne.

Se hele programmet for konferansen her

Målgruppe for konferansen er alle brukerorganisasjoner og institusjoner med interesse for området brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene.

Reise dekkes av det lokale brukerutvalget eller brukerorganisasjonen. Opphold for øvrig dekkes av regionalt brukerutvalg.

Konferansen arrangeres i år den 13. og 14. november på Scandic Hell Hotell Værnes på Stjørdal.

Her finner du en lenke til påmelding. 

NB! Påmeldingsfrist er 31. oktober 2018.