Se programmet for Regional brukerkonferanse 2018

Denne uka arrangeres Regional brukerkonferanse 2018 på Stjørdal. Barne- og ungdomspsykiatri og standardisering er blant temaene i år.

Illustrasjonsbilde av en pasient og pleier.
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Tirsdag er det barne- og ungdomspsykiatri som blir satt på dagsorden. Psykiater Lindy Jarosch-von Shweder ved St. Olavs skal snakke om utfordringer i barne- og ungdomspsykiatrien i Midt-Norge, mens seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF (HMN) Gaute Nilsen skal snakke om hva som gjøres av satsing innen psykisk helse i regionen.

Tirsdag vil også Helse Midt-Norges forskningspris for 2017 deles ut.

I fjor gikk prisen til Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund) og klinikksjef Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal).

Standardisering, digitalisering og brukermedvirkning

Onsdag vil det handle om standardisering, digitalisering og brukermedvirkning. Eierdirektør ved HMN Nils Kvernmo, professor og fastlege Steinar Westin og fastlege Johanna Austgulen Westin er blant foredragsholderne.

Se hele programmet for konferansen her

Målgruppe for konferansen er alle brukerorganisasjoner og institusjoner med interesse for området brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene.

Reise dekkes av det lokale brukerutvalget eller brukerorganisasjonen. Opphold for øvrig dekkes av regionalt brukerutvalg.

Konferansen arrangeres den 13. og 14. november på Scandic Hell Hotell Værnes på Stjørdal.