Samarbeid mellom Norge og Danmark

Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser. Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og  og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert  en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler. 

​Urimelig høye priser på nye legemidler er en av de største utfordringene på legemiddelområdet i dag, både i Norge og internasjonalt. Helseminister Bent Høie har lenge sett med uro på prisutviklingen og har derfor tatt initiativ til et nordisk samarbeid om felles prisforhandlinger på utvalgte legemidler.

Her kan du lese hele saken på nettsiden til regjeringen