Sakspapirer til styremøte 22. januar

Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 22. januar er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.

Møtet avvikles som telefonmøte kl 19.00 i dag. Kode er oppgitt i innkalling for å kunne lytte til møtet.