Sakspapirer styremøte i oktober

Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 18. oktober er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

Illustrasjonsbilde

Møtet starter torsdag 18. oktober kl. 10.00 og finner sted på Radisson Blu hotel Trondheim Airport.

Sakspapirer og innkalling finner du her