Regional utviklingsplan på høring

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge er nå lagt ut til høring. Høringsfrist er satt til 15. oktober 2018.

Regional utviklingsplan er lagt ut til høring.

-Vi kan ikke fortsette å øke ressursene på samme nivå som i dag. Vi må ta i bruk ny teknologi, standardisere, få til bedre funksjonsfordelinger og bygge nettverk mellom sykehusene for å skape et likeverdig og godt tilbud til pasientene. Vi trenger en endringskultur i virksomheten, ikke bare endringsledelse, sier Nils Kvernmo som er eierdirektør i Helse Midt-Norge RHF.  

Målet er at spesialisthelsetjenesten skal gi en fremragende helsetjeneste. Dette evner vi først når det planlegges godt, definerer hva som er beste praksis og tar ansattes behov med i planleggingen. I planen kan du lese mer om hovedutfordringer og tiltak som Helse Midt-Norge mener må til for å nå målene vi setter oss.

Høringsutkastet ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 21. juni 2018.