Program for antikorrupsjon etableres

Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å etablere et program for antikorrupsjon i Helse Midt-Norge.

Et program for antikorrupsjon skal være Helse Midt-Norges samlede tiltak for å motvirke korrupsjon og sørge for riktig håndtering dersom korrupsjon har funnet sted. Programmet skal gjelde for hele foretaksgruppa, både ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer og brukerrepresentanter samt inkludere et system for å stille krav til de som samhandler eller leverer tjenester til oss.


Kontinuerlig prosess

- Vi er glade for å få dette på dagsordenen. Arbeidet med antikorrupsjon er viktig for å opprette tillit og troverdig blant pasienter og ansatte. En felles regional plan for implementering og oppfølging er en viktig del av antikorrupsjonsprogrammet. Etterlevelse kommer ikke av seg selv men skapes gjennom aktive handlinger fra ledere og ansatte, sier styreleder i Helse Midt-Norge RHF Tina Steinsvik Sund.

Styreleder i Helse Midt-Norge RHF, Tina Steinsvik Sund
Styreleder i Helse Midt-Norge RHF, Tina Steinsvik Sund


Et korrupsjonsprogram er en kontinuerlig prosess der risikoanalyser, kontroller og forebyggende systemer må oppdateres og vedlikeholdes.

Hva er korrupsjon?

Korrupsjon omfatter et bredt spekter av aktiviteter der formålet er å skaffe seg ulovlige fordeler. Korrupsjon er straffbart og i straffeloven definert slik: Å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag.

Definisjonen gjør at både den som tilbyr en utilbørlig fordel (aktiv korrupsjon) og den som aksepterer et slikt tilbud (passiv korrupsjon), kan straffeforfølges for korrupsjon i henhold til straffeloven