Prioritering av psykisk helsevern

Styret for Helse Midt-Norge RHF vil ha en tett oppfølging for å sikre prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling framover. Det forventes at helseforetakene i regionen raskt iverksetter nødvendige tiltak og rapporterer på resultatene månedlig.

​- Det er så langt gjort et godt arbeid med å vurdere risiko og forutsetningene for å lykkes med å innfri den gylne regel. Oppmerksomheten må være rettet mot rekruttering og læring på tvers. Jeg ser fram mot at det regionale styret får en oversikt over tiltakene som iverksettes og hvordan resultater og avvik blir fulgt opp, sier styreleder Tina Steinsvik Sund.

Helseforetakene i regionen skal innen utgangen av mars legge fram planer som skal inneholde risikovurdering, konkrete tidfestede tiltak, milepæler for evaluering og korrigering av tiltakene der dette kan bli nødvendig.

Rekruttering av spesialister har vært utfordrende, både barne- og ungdomspsykiatere og psykologspesialister, noe som er med på å lage flaskehalser i systemet. Dette gjelder spesielt i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Fant du det du lette etter?