Nytt utvalg oppnevnt

Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som skal gjennomgå fordelingen av basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene. Utvalget ledes av professor Jon Magnussen og fra Helse Midt-Norge er økonomidirektør Anne-Marie Barane utpekt som medlem.

– Dagens modell for fordeling av basisbevilgningen ble innført mellom 2009 og 2010. Det er naturlig at inntektsfordelingen gjennomgås jevnlig, blant annet i lys av nye utfordringer for spesialisthelsetjenesten, sier helseminister Bent Høie.

Utvalgsleder:
Professor Jon Magnussen, Trondheim

Medlemmer :

Anne-Marie Barane, økonomidirektør i Helse Midt-Norge
Anne-Marie Barane, økonomidirektør i Helse Midt-Norge

 • Økonomidirektør Anne Marie Barane, Stjørdal
 • Førsteamanuensis Dawit Shawel Abebe, Oslo
 • Professor Lars-Erik Borge, Trondheim
 • Rådgiver Jann Georg Falch, Bodø
 • Økonomidirektør Hanne Gaaserød, Hamar
 • Professor Oddvar Kaarbøe, Bergen
 • Seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
 • Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen, Sandnes
 • Viserektor Per Morten Sandset, Asker
 • Fagsjef Eva Stensland, Tromsø
 • Professor Grethe Seppola Tell, Bergen

Staten overfører midler til de regionale helseforetakene, som på sin side har et selvstendig ansvar for å tildele midler til egne helseforetak og private i samsvar med sørge for-ansvaret. Utvalget skal gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av fordelingen av basisbevilgningene fra staten til de fire regionale helseforetakene. Forslaget skal basere seg på gjeldende ramme. Dersom utvalget foreslår en revisjon av modellen, skal utvalget foreslå en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres.

De regionale helseforetakene har et sørge for-ansvar for spesialisthelsetjenester til innbyggerne i sin region. Staten overfører om lag 140 milliarder kroner til de regionale helseforetakene i 2018, hvorav om lag 97 milliarder kroner som basisbevilgning og resterende som Innsatsstyrt finansiering (ISF) og øremerkede tilskudd. Basisbevilgningen skal legge grunnlaget for å realisere de helsepolitiske målsettingene i spesialisthelsetjenesten.

Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 15. november 2019.