Nytt styre i Helse-Midt Norge

Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt styreledere og styremedlemmer for de regionale helseforetakene. Tina Steinsvik Sund blir ny styreleder i Helse-Midt Norge.

Styreleder Tina Steinsvik Sund i samtale med de ansattevalgte styremedlemmene.

Styret for Helse Midt-Norge RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:  

Tina Steinsvik Sund (styreleder) (ny)
Paul Steinar Valle (nestleder)
Beate Skillingstad (ny)
Liv Stette
Bjørn Inge Gustafsson (ny)
Kristian Dahlberg Hauge (ny)


Ansattvalgte:

Lindy Jarosch-von Schweder
Ivar Østrem
Anita Solberg


Pressemelding fra Helse-  og omsorgsdepartementet