Nytt ambulansehelikopter i Trondheim gir økt sikkerhet

Onsdag fikk Luftambulansetjenesten i Trondheim større helikopter. Det vil gi større medisinsk kapasitet og økt sikkerhet for pasienter og mannskap.

Bildet viser det nye helikopteret på basen på Tiller i Trondheim
Onsdag ettermiddag var det markering og pressevisning på Luftambulansens helikopterbase på Tiller. Klokken 20 samme kveld var helikopteret i drift.

Onsdag 16. mai ble det femte av 15 nye ambulansehelikoptre satt i drift i luftambulansetjenesten i Trondheim. Det har større løfteevne, kan fly lengre og vil ha større gjennomføringsevne i dårlig vær, enn det ti år gamle helikoptret det avløser.

- Alle våre nye helikoptre gir økt sikkerhet for mannskap og pasienter, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Vil redde liv

I forkant av at helikopteret ble satt i drift onsdag kveld klokken 20, var det markering og pressevisning på Luftambulansens helikopterbase på Tiller.

- Det nye helikopteret vil kunne dekke fremtidige behov ved avanserte transporter, fordi kabinen bak er større og har plass til både mer personell og avansert medisinsk utstyr, sa Per Magne Tveitane, operativ rådgiver ved Luftambulansetjenesten HF, i åpningstalen.

Tveitane holdt åpningstale.

Tveitane roste også helsepersonellet som skal jobbe i helikopteret.

- Sammen med redningsmann, og pilot, utgjør de et svært avansert og effektivt helsetilbud. I de mest kritiske tilfellene betyr deres innsats forskjellen på liv og død, sa han.

Utsikt over Trondheim

Mer robust tjeneste

I løpet av våren og sommeren skal alle landets 12 baser ha på plass nye ambulansehelikoptre. Arendal, Bergen og Trondheim får større maskiner av typen Airbus H145T2 med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet. Det blir flere reservehelikoptre, økt bemanning og det opprettes bakvakt.

- Samlet gjør disse tiltakene tjenesten mer robust og vi kan levere mer og bedre beredskap, sier Øyvind Juell.

Styrker sikkerheten

Fra 1. juni 2018 skal alle helikoptrene til luftambulansetjenesten flys og vedlikeholdes av Norsk Luftambulanse AS (NLA AS). Å fly ambulansehelikopter natt og dag i norsk klima og topografi er krevende og forbundet med risiko. Samtidig er det Luftambulansetjenesten HF som har det øverste operative ansvaret for all luftambulanse i Norge.

- For å sikre pasientene og de som flyr i tjenesten vår har vi derfor valgt å utstyre alle våre helikoptre med det nyeste innen sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Blant annet de beste nattsynbrillene på markedet, sier Juell.

Gunnar Vangberg, anestesilege ved St. Olav, gleder seg til å ta i bruk det nye verktøyet.

Større medisinsk kapasitet

Det nye helikopteret som nå settes inn i Trondheim, en Airbus H145 T2, er større enn helikopteret som har vært brukt på basen de siste 10 årene. Det har plass til to pasienter på båre og gir legen bedre arbeidsforhold, og bedre plass til pasientbehandling ombord.

- I tillegg til større medisinsk kapasitet har det nye helikopteret siste generasjons cockpit teknologi (Helionix) med autopilotfunksjoner som tidligere kun var tilgjengelig på store sjøredningshelikoptre og mye bedre situasjonsoversikt for piloten. Sammen med helikopterets egenskaper gir det bedre muligheter for å løse oppdrag i marginale værforhold og krevende terreng, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

Liss Amdal i helikopteret.
Pilot Liss Amdal i Luftambulansetjenesten.

Et økonomisk løft

De regionale helseforetakene bruker årlig 1,1 milliard kroner på luftambulansetjenesten. Når de nye ambulansehelikoptrene er på plass, øker den årlige kostnaden for helikopterdelen av tjenesten med 26 prosent, eller drøyt 100 millioner kroner.

FAKTA

Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) er de regionale helseforetakenes øverste driftsorganisasjon for all luftambulanse i Norge. De anskaffer tjenestens fly- og helikoptertjenester gjennom anbud.

LAT HF definerer hvilke egenskaper tjenestens fartøy skal ha: størrelse, hvordan de skal være innredet og hva slags sikkerhetsutstyr de skal ha. Det settes krav til bakvakter, bemanning og beredskap, og til trening, prosedyrer og utsjekk av flygere og redningsmenn.

Dette gjøres i samråd med eierne, de regionale helseforetakene og det medisinske miljøet (legene ute på basene – luftambulanseavdelingene inne på sykehusene).

Alle fartøy er bemannet med leger eller sykepleiere fra anestesi- og intensivavdelingene ved helseforetakenes sykehus.

Luftambulansetjenesten er eid, organisert og finansiert av de fire regionale helseforetakene.