Ny app styrer medisinen til kreftpasienter

Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

Portrettbilde av Nina Kongshaug
Nina Kongshaug mener appen Hild har mange fordeler sammenlignet med dagens praksis, spesielt med tanke på pasientsikkerhet og ressursutnyttelse. Foto: Helse Midt-Norge RHF
- I dag sendes kreftpasienter hjem med tablettbehandlingen sin. De blir oppringt av en sykepleier på tre faste dager gjennom tre uker. Noen ganger fanger dette opp bivirkninger, men ikke alltid, forklarer Nina Kongshaug, prosjektleder og overlege, i tillegg til spesialist i onkologi ved Kreftklinikken ved St. Olavs hospital og Phd-stipendiat ved MH-fakultet, NTNU.

I tillegg til at appen Hild minner pasientene om når og hvor mye medisin de skal ta, kan de registrere bivirkninger direkte på mobilen. Men ikke alle opplever bivirkninger, og da trenger man heller ikke å bruke ekstra helseressurser på dem, forklarer Kongshaug.

Har du husket å søke innovasjonsmidler? Søknadsfristen er 18. september kl. 16.00

Ideen til appen fikk hun allerede i 2012, men ettersom den teknologiske utviklingen går så fort er det helt andre muligheter i dag enn den gangen.

Klar om seks måneder

Prototypen av appen er testet på pasientenes telefoner, og det er blitt gjort noen justeringer av funksjonalitet i den kommende versjonen, både på design/brukervennlighet og i nyansering av bivirkningsrapporteringen Neste versjon av appen er nå så godt som ferdigutviklet.

14 pasienter var med i pilotstudien, i tillegg ble det gjennomført intervjuer av en gruppe med kreftsykepleiere og en gruppe med leger.

- Det vi raskt fant ut, er at pasientene ønsker at deres registreringer blir lest av helsepersonell. Det var bakgrunnen for at vi søkte innovasjonsmidler i fjor, for å finne en løsning for sikker kommunikasjon fra pasientens telefon til sykehusets system. I samarbeid med Hemit har vi nå lyktes med dette, sier Kongshaug.

Hun tror det skal være mulig å ta i bruk appen i løpet av et halvt års tid. Planen er å legge den ut på både App Store og Google Play.

Illustrasjon av en prototype av appen Hild.

Slik så en prototype av mobilappen ut. Foto: Skjermdump

Forbedrer dagens praksis

Kongshaug mener løsningen har mange fordeler sammenlignet med dagens praksis. Spesielt med tanke på pasientsikkerhet og ressursutnyttelse.

- Når vi gir pasienter medisiner med potensielt farlige bivirkninger, er det viktig at det gjøres på en trygg måte. Visse bivirkninger krever tiltak. Samtidig kan det å stoppe å ta medisinen ha innvirkning på effekten av behandlingen, sier hun.

De som ikke rapporterer om bivirkninger, trenger man heller ikke å ringe. Sykehuset har et stort trykk på oppfølging av pasienter. Å sortere ut de som trenger tettere oppfølging fra de som ikke har problemer med å gjennomføre behandlingen, sparer tid for helsepersonellet, sier Kongshaug.

- Vi har hatt to dødsfall på St. Olavs på grunn av feil bruk av medisiner. Det er bakgrunnen for vår strenge oppfølging med bruk av dosett  og rutinemessige oppringning fra sykepleier. Det er ressurskrevende.

Les også om innovasjonsprosjektet som skal sørge for at pasienter skal få i seg nok og riktig mat, «Mat er vitalt»

Kan brukes i andre helseapper

Selv om det er Kongshaug som fortsatt eier prosjektet, er det det siste året blitt flyttet over til Hemit for redesign. Målet er at pasientene skal kunne rapportere fra appen på sin mobiltelefon og rett inn i sin egen journal, og få tilpasset sin behandling ved hjelp av toveis kommunikasjon mellom sykehuset og appen.

- Systemet er laget generisk slik at det i prinsippet kan brukes i andre helseapper. Det er mange ulike fagmiljø som ønsker denne muligheten, sier Kongshaug, som vil fremheve det gode samarbeidet med Hemit.

- Det har vært artig, lærerikt, produktivt og effektivt. Den tverrfaglige tilnærmingen har fungert veldig bra.

Vil videreutvikle

Selv om appen snart kan tas i bruk, er prosjektet langt fra ferdigstilt.

- Det dukker alltid opp nye muligheter. Som en mer nyansert beslutningsstøtte til pasienten hvis man får bivirkninger – konkrete råd hvordan bivirkninger kan håndteres når det ikke er så alvorlig at man må tas inn på sykehuset. Men det er lengre fram.

Prosjektet fikk 750 000 kroner i innovasjonsmidler i fjor, og har også mottatt støtte tidligere. Samtidig har prosjektet stått for 25 prosent egeninnsats.

- Vil du anbefale andre å søke innovasjonsmidler?

- For alle som har en god idé som man har tro på, og som en trenger midler til å utvikle, er innovasjonsmidlene en veldig god starthjelp. Hvis en lykkes med ideen, er det ut fra vår erfaring god sjanse for å få nye midler i neste runde for å forbedre, sier Nina Kongshaug.