Magasinet HELSE tilgjengelig på web

Det har skjedd, og det vil skje enda større endringer i helsetjenesten de kommende årene.
Magasinet HELSE gjenspeiler de store prosjektene Helse Midt-Norge står oppe i.

Hovedtema denne gangen er «endring» – og magasinet kaster lys over flere sentrale sider av det endringsarbeidet Helse Midt-Norge står midt oppe i, som Helseplattformen, nytt sykehus i Møre og Romsdal, standardiseringsprosjektet, regional utviklingsplan og mye mer.

- Et betydelig kvalitetsløft

- Helsetjenesten har fått et betydelig kvalitetsløft gjennom arbeidet med pakkeforløp. Pasientens behandlingsforløp planlegges bedre, og vi har større trygghet for at helsetjenesten gir et likeverdig tilbud til befolkningen, skriver administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl i magasinets leder.

Faksimile av forsiden av magasinet.

Faksimile av magasinets forside.

Målet med magasinet er å formidle gode saker, kunnskap og å gjøre ansatte stolte av å jobbe i Helse Midt-Norge, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås.

- Det legges nå til rette for store endringer i helsetjenesten vår, det er noe vi er nødt til å formidle til folk. Målgruppen er alle ansatte i helse Midt-Norge, men også fastleger, kommunehelsetjenesten og brukerorganisasjoner. Vi er alle potensielle pasienter og mottakere av tjenesten, sier Haukås.

Framtidas helsetjeneste

I magasinet kan du blant annet lese om hva som skjedde da vi samlet en prest, en humanist og en muslimsk kulturkonsulent for å snakke om døden.  Du kan lese om framtidas helsetjeneste og hvordan vi skal unngå at halvparten av oss må jobbe i helsesektoren for å kunne passe på den andre halvparten som er syke.

Ikke minst kan du lese om det store skiftet som helseplattformen representerer.

- I Midt-Norge vil Helseplattformen, sammen med andre digitale løsninger, gi oss nye muligheter for samhandling og en mer effektiv hverdag for både pasient og helsearbeider, skriver Slørdahl.

Magasinet HELSE blir tilgjengelig på alle klinikker og avdelinger på sykehusene i Midt-Norge, men også på alle fastlegekontor, hos kommunehelsetjenesten og brukerorganisasjoner, i offentlige bygg og hos andre samarbeidspartnere.

Papirutgaven av magasinet være tilgjengelig i midten av oktober.

Tilgjengelig på PDF

Sakene vil også bli publisert på Helse Midt-Norges nettsider utover høsten. Allerede nå er det mulig å lese en PDF-versjon av magasinet via denne lenken.

I lederen til magasinet minner Slørdahl om Helse Midt-Norges visjon: På lag med deg for din helse.

- Det gjelder for oss på et personlig plan og er rettesnor når vi må gjøre prioriteringer og tunge beslutninger skal tas. Fremragende helsetjeneste er noe vi skaper i dette spennet: Ivaretakelse av det enkelte mennesket – både pasienten og helsearbeideren – og en oppgaveløsning som ivaretar samfunnsansvar og likeverd.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka?
Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev