Lyser ut forskningsmidler innen medisin og helse

30. april lyser Helse Midt-Norge RHF ut regionale forskningsmidler for 2019. Søknadsfrist er 13. juni.

Bildet viser tre forskere i arbeid ved avdeling for patologi ved St. Olavs Hospital.
Fra og med 30. april klokken 08.00 er det mulig å søke om regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Her fra patologiavdelingen ved St. Olav. Foto: Terje Visnes

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut om lag 60 millioner kroner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i regionen. Årets utlysning er nå tilgjengelig på våre nettsider.

Tildelinger vedtas i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon 8. november. Tidligste oppstart er 1. januar 2019. Tildelinger publiseres samme dag på Helse Midt-Norges nettsider.

Søknadssystemet eSøknad åpner 30. april kl. 08.00, og er åpent frem til søknadsfristen 13. juni kl. 16.00.

Felles Forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap (FFU) har samme søknadsfrist for forskningsmidler, 13. juni kl. 16.00. Mer informasjon om denne utlysningen finner du på nettsidene til Felles Forskningsutvalg.

Krav

For søkere som ikke er ansatt i helseforetak, for eksempel NTNU-ansatte, kreves dokumentert samarbeid og ledelsesforankring.

Forankringen finner sted på samme måte som tidligere år, ved at klinikken du samarbeider med, velges som søkerinstitusjon ved opprettelse av søknadsskjema. Når søknaden leveres, vil klinikksjefen du har valgt, få en epost om forankring som må besvares. Som tidligere vil prosjektsøknader uten reell forankring i helseforetak forkastes før vurdering.

Alle søkere må sette seg godt inn i krav og retningslinjer for utlysningen før opprettelse av søknad. Dette kan du lese mer om på Helse Midt-Norges nettsider.

Søknadskategorier

For 2019 lyses det ut midler innen følgende søknadskategorier:

  • Ph.d.
  • Postdoktor
  • Forsker
  • Prosjektmidler (500 000-1 000 000 kr i året i 1-3 år)
  • Utenlandsstipend (3-12 mnd.)
  • Innovasjonsrettede stillinger (ph.d., postdoktor og forsker)

Har du spørsmål, kan du kontakte sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Her kan du lese utlysningsteksten i sin helhet, mens her finner du samme tekst på engelsk (english).