Lyser ut faste stillinger

I forbindelse med det videre arbeidet i Helseplattformen, søkes det nå etter flere personer til faste stillinger. Blant disse er Prosjektleder for innføring.

Illsutrasjonsbilde som viser flere animerte personer foran et forstørrelsesglass.
 

Mens anskaffelsen i Helseplattformen fortsatt er i dialogfasen, er forberedelsene til neste fase av programmet, nemlig innføring, allerede godt i gang.

I den forbindelse er det behov for å få på plass flere sentrale roller. Helseplattformen søker derfor etter personell til følgende stillinger:

Prosjektleder for innføring av Helseplattformen (ekstern utlysning)

Virksomhetsarkitekt (intern utlysning)

Kontraktsforvalter (intern utlysning)

Programcontroller (ekstern utlysning)

Leder for Programkontor (intern utlysning)

Søknadsfristen for alle stillingene er 21. juni 2018.

Ansatte i helseforetakene, Helse Midt-Norge og Trondheim kommune kan søke på de interne utlysningene. Stillingen som prosjektleder for innføringsprosjektet programcontroller lyses også ut eksternt.