Lærer av dansk rapport

20. juni publiserte den danske riksrevisjonen rapporten «Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplattformen». For arbeidet med anskaffelse av ny journalløsning i Midt-Norge, ligger det mye læring i det som har skjedd i Danmark.

 

​– Vi ser av rapporten fra Rigsrevisionen at vi kan lære av den danske anskaffelsen. For oss er det betryggende at vi allerede har vært klar over disse punktene og at vi forbereder oss deretter. Det er svært viktig at våre organisasjoner er forberedt på det systemet og de endringene som kommer, sier administrerende direktør Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF.

Les hele rapporten fra Rigsrevisionen

Henter erfaring fra flere

Det var i forbindelse med innføring av nytt journalsystem i Region Hovedstaden at den danske anskaffelsen fikk utfordringer med innføringen. Anskaffelsen i Danmark inngikk kontrakt med Epic, samme leverandør som gjenstår i Helseplattformens konkurranse etter at Cerner trakk seg i slutten av mai.

Programdirektør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik, ønsker ikke å kommentere andre innføringsprosjekter, men forklarer at programmet henter erfaringer fra flere lignende prosjekter. Vanvik påpeker at grundig analyse av andre innføringsprosjekter og løpende risikovurderinger hele tiden har vært en del av Helseplattformens anskaffelsesstrategi. Rigsrevisionens rapport vil bli gått grundig gjennom i Helse Midt-Norge RHF.

Bred involvering

– Enhver stor IKT-innføring omfattes av risiko. Vi har mange eksempler som inneholder gode og dårlige erfaringer, både internasjonalt og i egen organisasjon. Disse tar vi lærdom av, sier Vanvik.

– Under våre erfaringsbesøk tidligere i anskaffelsesprosjektet, har vi sett at uansett hvilken leverandør vi ender opp med til slutt, så vil organisasjonenes modenhet og forberedelser være den mest avgjørende faktoren for å lykkes.

Vanvik peker videre på at Helseplattformen har lagt og legger fortsatt stor vekt på involvering av klinisk personell.
– Nå jobber vi for å bygge opp et solid innføringsprosjekt og vi har allerede lyst ut de første stillingene to til tre år før løsningen skal tas i bruk. Derfor er vi ikke bekymret etter den danske rapporten, men vi ser enda tydeligere at vår plan med bred involvering og gode forberedelser er viktig, sier Vanvik.