Langt fra noen «plasterbu»

Etter en tøff omkamp om sykehusplasseringen ser nordmørskommunene nå framover. 

Ambisjonen: Å få på plass et distriktsmedisinsk senter som skal bli et nasjonalt utstillingsvindu. 

Illustrasjon. Det distriktsmedisinske senteret (DMS) skal være i det eksisterende sykehusbygget i Kristiansund.
Sykehusstriden om plassering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal har vært en av de mest opprivende kampene i norsk helsevesen det siste tiåret. Det har vært høy temperatur og store følelser i sving, men etter ankesaken i fjor sommer la de involverte partene striden til side. I stedet satte Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og nordmørskommunene seg sammen for å ta fatt på jobben med å utvikle landets mest moderne distriktsmedisinske senter (DMS) i Kristiansund. 

– I omlandskommunene har vi støttet Kristiansund i denne prosessen, og jeg har selv vært med og gått i fakkeltog. Men vi nordmøringer har en evne til å snu oss om ting ikke går som vi tenker, og nå står vi samlet om å få på plass et godt DMS, sier ordfører i Averøy Ingrid Rangønes. 

Har vært krevende 

Hun møter Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard og administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal Espen Remme over en kopp kaffe ved brygga i Kristiansund for å prate om veien videre. De tre er enige om at ansatte i helsetjenesten skal ha nøkkelroller i planleggings- og utviklingsarbeidet. Ganske enkelt fordi det er de som har mest kunnskap om framtidas pasientbehandlinger og tilbud. – På folkemunne har DMS i Kristiansund blitt kalt ei «plasterbu», men når folk hører hvor mye av spesialisthelsetjenestene som fortsatt kommer til å være der i form av polikliniske tilbud og dagkirurgi, så begynner det å gå opp for dem hva dette kan bli. I tillegg har du alle mulighetene som ligger i  Helseinnovasjonssenteret, påpeker Neergaard, som innrømmer at prosessen med to runder i retten har vært krevende.

 – Det har det vært, men vi har heldigvis klart å skille sak og person.Når rettssaken var over så var konflikten over, understreker han.


foto

Fra venstre: Ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard, AD i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme og ordfører i Averøy Ingrid Rangønes

Ser det store bildet

– Jeg opplevde også at vi hadde respekt for hverandre under konflikten, selv om det var tøft, bekrefter foretakssjef Espen Remme, og legger til:

– Kjell har en fantastisk tilnærming til jobben som gjøres nå. Han ser det store bildet og har en visjon om å skape noe som ikke finnes i Norge, et helhetlig og innovativt DMS som blir et nasjonalt utstillingsvindu.

Selv om stormen har løyet etter sykehuskampen er det fortsatt en krevende jobb som gjenstår. Nå handler det om å få lokalbefolkningen på trua om at også denne løsningen kan blir bra for nordmørsregionen.

– Det er taperens sitt lodd, og noe som har vært svært krevende å kommunisere til egne innbyggere. Vi kunne valgt å bli passive og lene oss tilbake. I stedet har vi valgt å se mulighetene – og nå går det opp for stadig flere hva dette faktisk kan bli. Vi ønsker å utvikle dagkirurgitilbudet til å bli mer omfattende enn det som ble vedtatt i konseptfasen og DMS skal ha gode sykepleierdrevne poliklinikker hvor fagpersonell kan bidra ute i kommunene, sier Neergaard.

Nasjonalt utstillingsvindu

I det eksisterende sykehusbygget skal både kommunale og interkommunale tjenester som legevakt og hjemmetjeneste samles under samme tak som en rekke spesialisthelsetjenester. Senteret kommer til å huse en rekke polikliniske tilbud, spesialisttjenester innen dagkirurgi, private avtalespesialister og Helseinnovasjonssenteret, som jobber med å utvikle velferdstjenester.

– Vi ønsker å utvikle et senter som gir jobb til mange og som kan bidra
til framtidstro, engasjement og virke samlende for befolkninga i regionen.
Vi jobber for at det som kommer skal bli større enn det vi mister, sier Neergaard.

– Dette kan fort bli et nasjonalt utstillingsvindu for en modell med et
akuttsykehus på Hjelset i spissen og et lokalt DMS i Kristiansund med et
innovasjonssenter i tilknytning til seg, mener Remme, som ønsker at dette
blir en modell andre kan se og lære av:

– Det er en av målsettingene våre. Dette skal bli en smeltedigel av nytenking, innovasjon og tverrfaglig kompetanse, og vi skal ha et ledende forskningsmiljø, understreker han.


LES OGSÅ: Overlegen, fastlegen og sykepleierne er skjønt enige: Helseplattformen blir et etterlengtet evolusjonært sprang – både for ansatte og for pasientene

Må tørre å framsnakke Hjelset

For Remme er det viktig å understreke betydningen av å samle, og ta vare på, fagkompetansen på et akuttsykehus, og at dette er noe som også kommer nordmøringene til gode.

– Det er faglig gode grunner til at vi samler sykehusmiljøene i ett fellessykehus. Sykehusene blir mer og mer spesialiserte og et akuttsykehus må ha et visst befolkningsgrunnlag for å kunne opprettholde god nok kompetanse. De tjenestene som kun tilbys på et akuttsykehus må du i framtida til Hjelset for å få, men målet er at størstedelen av befolkningen på Nordmøre ikke skal behøve å reise til Hjelset, men få det tilbudet de trenger oftest i Kristiansund, sier Remme.

– Det positive med å få samlet fagkompetansen på Hjelset er noe vi også
må tørre å begynne å snakke om i Kristiansund, påpeker Neergaard.


Trygge på et godt hjelpetilbud

For Averøya-ordføreren er det aller viktigste nå å sikre de funksjonene de
har blitt forespeilet slik at innbyggerne skal kunne føle at de blir ivaretatt på en god måte.

– Det er klart at sykehuset er viktig for folk, men først og fremst handler det om å kunne føle seg trygg på å kunne få et godt hjelpetilbud raskt. For oss er det derfor


Les mer om nytt sjukehus SNR her

Fakta om Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR)

  • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal erstatte de to sykehusene i Kristiansund og Molde og vil dekke et opptaksområde i Nordmøre og Romsdal på om lag 130 000 innbyggere.
  • Etter en lengre prosess ble det i 2014 vedtatt at det nye sykehuset skal bygges på Hjelset i Molde. Kristiansund kommune gikk til sak mot Helse Midt-Norge for å få omgjort vedtaket, men tapte i to rettsinstanser.
  • Hjelset ligger om lag 20 km utenfor sentrum i Molde, og om lag 50 km fra Kristiansund.
  • Byggestart for akuttsykehuset er planlagt i løpet av 2019 og skal stå klart i 2023.
  • Det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund skal være i eksisterende sykehusbygg i Kristiansund.


ORKide – Nordmøre regionråd

  • Et formalisert samarbeid mellom kommunene på Nordmøre som ble stiftet i 1990.
  • De siste årene har de fått i gang flere interkommunale samarbeidsformer innenfor ulike fagområder som felles innkjøp, kart og oppmåling, IKT, barnevern og havnesamarbeid.
  • ORKidé står også bak opprettelsen av Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund og bidrar til å utvikle innholdet i det nye distriktsmedisinske senteret (DMS) i samme by.
  • Helseinnovasjonssenteret er en helsehub for samhandling og innovasjon mellom brukere, pårørende, kommuner, sykehus, forskningsmiljø, utdanningsmiljø og helsegründere.


Saken er hentet fra magasinet HELSE som utgis i midten av oktober. Magasinet er også tilgjengelig på web.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev