Lager framtidas sykehus

Kulturbygging og involvering er to av de viktigste stikkordene for å lykkes når fagmiljøene ved sykehusene i Molde og Kristiansund nå skal bli til ett.
Foto

Samarbeid. Fra venstre: Tor Nygaard, Monicha Strand Isaksen, Sigurd Torvik Heian, Hilde Gustad, Chris Mari Rodrigues Olsen, Gry Rønning, Gudrun Karlsen, Renate Kleive og Petter Rangnes.

 

– Å få en bra arbeidsplass er viktig, men det aller viktigste, også for oss
ansatte, er å styrke behandlingen og tilbudet til pasientene. Det er det fort
gjort å glemme å si høyt, sier Sigurd Torvik Heian, overlege ved klinikk for
akuttbehandling ved sjukehuset i Molde.


Involvering og eierskap

Som tillitsvalgt har Torvik Heian fulgt SNR-arbeidet tett. Sammen med flere
andre ansatte i dagens sykehus i Kristiansund og Molde, har han bidratt
i arbeidet med å utvikle den nye organisasjonen som nå skal på plass.
To miljø skal snart bli til ett, og det kan være krevende.

– Dette er snakk om to sykehusmiljø som har vært i kamp i mange år, og
det er nok fortsatt litt sårt for en del. Vi som allerede har begynt å jobbe
litt sammen ser nok litt annerledes på det, og er mer positive. Derfor er
det helt avgjørende at folk blir involvert og begynner å få et eierskap, sier
avdelingssjef for klinikk for akuttbehandling i Kristiansund, Monica Strand Isaksen, som også leder et prosjekt om innføring av korttidspost som nytt konsept i nye SNR.

– Det å se for seg at alle sår var grodd etter den konflikten som har vært, er nok en utopi. Men min følelse er at det er meget god stemning blant dem som faktisk har begynt å jobbe konkret med sammenslåingen. Vi har et veldig konstruktivt og godt samarbeid, og mitt inntrykk er at de enkeltpersonene som har vært involvert er flinke til å snakke med sine kolleger og overføre informasjon også til dem, supplerer Gry Rønning, seksjonsleder i klinikk for akuttbehandling i Molde.


Må prioritere kulturbygging

For Helse Møre og Romsdal handler arbeidet de er i gang med blant annet
om å hente det beste fra begge steder og videreutvikle en felles kultur som skal virke samlende både for pasienter og ansatte.

– For å lykkes med det må kulturbygging komme på agendaen. Alle ledere
må skoleres slik at det ikke bare blir de seksjonene med sterke ledere som
tar tak i dette. Det må være en overordnet plan og det må være vilje til å
prioritere det, for det koster litt å bygge kultur, sier Strand Isaksen.
Hun får støtte fra Chris Mari Rodrigues Olsen, seksjonsleder i klinikk for
akuttbehandling i Kristiansund. 

– Kulturbygging er det største suksesskriteriet og den største potensielle
fiaskofellen vi kan gå i. Vi vet av erfaring at det kan være vanskelig å få til,
det har jo vært utfordrende nok bare å slå sammen seksjoner innenfor
samme hus. Det positive er at nå har vi en unik mulighet til å være
i forkant, og den må vi gripe, sier Rodrigues Olsen, som også deltar i
organisasjonsutviklingsprosjektet om korttidspost.

Gode sammen

– Jeg tror den største utfordringen med å samle to miljø til ett ligger innenfor det organisatoriske området. Foreløpig er det mange bra initiativ fra grasrota og fra de små miljøene, men vi trenger et sterkere blikk for helheten. Noen som løfter blikket for å se det totale bildet, sier Torvik Heian. Han mener det er avgjørende å bli godt kjent – og øve sammen – for å kunne bli gode sammen.

– Vi må øve oss på å samarbeide før det nye sykehuset står klart. Hos oss
venter vi i alle fall litt på at noen skal komme og si at nå skal dere jobbe litt
på tvers og ha litt utveksling. Det er noe vi forventer at vi skal i gang med
i løpet av året som kommer, sier han.

Moderne pasientbehandling

Gry Rønning har også vært gruppeleder for en medvirkningsgruppe
i planleggingen av SNR. Hun mener noe av det beste med sammenslåingen er å slippe å ha to funksjonsdelte sykehus.

– Det er positivt både for drift og pasientene. Vi får sterkere fagmiljø og mer komplette funksjoner. Og så er det selvsagt bedre for pasientene å slippe å fly mellom, sier hun.

For selv om det naturlig nok har vært en del fokus på utfordringene ved
å skulle slå sammen to sykehus, er fordelene langt flere. 

– Jeg ser mest fram til å kunne drive moderne pasientbehandling. Et av
de største framskrittene innen pasientbehandling er standardisering og
kvalitetssikring. Det bidrar til at behandlingen ikke er personavhengig og
at vi har et system som skal fange opp feil. Nå får vi også et sykehus som
kan driftes på en moderne måte med tilpassede lokaler og en oppjustert
utstyrspark, sier Torvik Heian.

– Først og fremst er dette en kjempesjanse. Det er en unik mulighet for
alle ansatte til å bli med inn i noe helt nytt, noe som er utvikla for framtida.
Det er masse positivt med sammenslåingen, og derfor er vi så opptatt av å
bruke denne muligheten til å gjøre det rett, sier Rodrigues Olsen.


Hva tror du er det beste som vil komme ut av sammenslåingen av sykehusene?

Hilde Gustad

Seksjonsleder i klinikk for akuttbehandling (Kristiansund)

Foto

Hilde Gustad Seksjonsleder i klinikk for akuttbehandling Kristiansund.

- Det er et robust fagmiljø med høy kompetanse og et sykehus som gir befolkningen et bredt tilbud innen alle områder. Funksjonsfordelingen vi har nå har skapt en del merbelastning for pasientene med flytting mellom sykehusene mot for eksempel helg. Nå vil alle nyte godt av at alle tilbudene er under samme tak. Dette vil komme pasientene til gode og vil gi et bedre helsetilbud til befolkningen.


Gry Rønning

Seksjonsleder i klinikk for akuttbehandling (Molde)


Foto

Gry Rønning Seksjonsleder i klinikk for akuttbehandling Molde.

-Sett fra mitt ståsted vil det å arbeide i et større miljø gi klare fordeler for sykepleierspesialitetene og legespesialitetene. Vi kan nytte hverandre på en annen måte. Det gir klare fordeler i form av robusthet og  kunnskapsdeling. Ettersom seksjonene er arkitektonisk knyttet sammen med tanke på pasientflyt, ser man naturlig gode samarbeidsarenaer på tvers av fagprofesjoner, avdelings- og klinikkstrukturer. Dette gjør at pasienten vil være i fokus og pasientsikkerheten blir ivaretatt på en bedre måte. Vi vil også unngå pasientens negative opplevelse ved å flyttes mellom sykehusene, grunnet funksjonsfordeling.

Gudrun Karlsen

Seksjonsleder for kirurgisk/ortopedisk sengeposter (Kristiansund)


Foto

Gudrun Karlsen Seksjonsleder for kirurgisk/ortopedisk sengeposter (Kristiansund)

- Det må være et totalt sett bedre helsetilbud til befolkningen med fordelingen av tjenester i hovedsykehuset og distriktsmedisinsk senter. Det er viktig at ansatte skal føle seg ivaretatt og at deres kompetanse er uvurderlig. Derfor må man frem mot åpning av nytt sykehus og DMS, innflytting og endring av tjenestetilbud, redusere opplevelsen av
uforutsigbarhet i arbeidssted og reisevei. Dette står i motsetning til fleksibiliteten man har ved ikke å lande seksjoner og tjenestetilbud riktig ennå.


Saken er hentet fra magasinet HELSE som utgis i midten av oktober. Magasinet er også tilgjengelig på web.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev