Konferanse for akutt- og mottaksmedisin i Stavanger

Vil du være med på å etablere det beste spesialiseringsløpet for ny LIS-utdannelse? Nasjonal konferanse for akutt- og mottaksmedisin arrangeres i februar.

Bilde fra et akuttmottak.
Linjeledere, leger og fagsykepleiere i akuttmottak er målgruppen for konferansen. Foto: Helse Vest

7. og 8. februar arrangerer Helse Vest Nasjonal konferanse for akutt- og mottaksmedisin i Stavanger.

Arrangøren lover gode faglige innlegg på tvers av profesjon, med linjeledere, leger og fagsykepleiere i akuttmottak som målgruppe.

Det foreløpige programmet ser slik ut:

  • Ny spesialitet – hvilke muligheter gir dette for utdanning, organisering og fag?
  • Hvordan kan ny spesialitet brukes inn mot små og store sykehus?
  • Forskningsmuligheter.
  • Klinisk ledelse i team i akuttmottak.
  • Rus, psykiatri og somatikk – hvorfor og hvordan blir felles akuttmottak?
  • Pasienters erfaring fra akuttmottak.

Komplett program og nærmere informasjon om påmelding kommer.