Konferanse: Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene

Barne- og ungdomspsykiatri er blant temaene når Regional brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse på Stjørdal.

Illustrasjonsbilde av en doktor som holder hånden til en pasient.
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Konferansen arrangeres i år den 13. og 14. november på Scandic Hell Hotell Værnes på Stjørdal.

Tema den første dagen vil være barne- og ungdomspsykiatri, mens den andre dagen er det standardisering, digitalisering og brukermedvirkning som står på agendaen.

Målgruppe for konferansen er alle brukerorganisasjoner og institusjoner med interesse for området brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene.

Fullstendig program vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Ifølge arrangøren må reise dekkes av det lokale brukerutvalget eller brukerorganisasjonen. Opphold for øvrig dekkes av regionalt brukerutvalg.

Her finner du en lenke til påmelding. Påmeldingsfrist er 20. oktober 2018.