KLINBEFORSK lyser ut midler for 2018

Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser ut midler for 2018. Søknadsfrist er 30. april 2018. 

Klinisk forskning i et laboratorium.
For samtlige prosjekter kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning. Prosjektet skal være forankret i og ledet fra en søknadsberettiget institusjon.


​KLINBEFORSK er et nasjonalt program som eies av de fire regionale helseforetakene. Det lyses ut ca. 130 millioner kroner i 2018 til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. Programmet skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier.