Ja til ny leukemibehandling

Tre av åtte metoder fikk ja i desembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til stamcelletransplantasjon, nyrekreft, hemofili A, leukemi, stoffskiftesykdom og autoimmun hudsykdom ble besluttet. To prinsippsaker ble også besluttet.

Illustrasjon: Colourbox

For første gang har Beslutningsforum tatt stilling til et legemiddel som er en form for genterapi. Dette gjelder medikamentet Tisagenlecleuce (Kymriah).

Tisagenlecleucel (Kymriah) kan innføres i tråd med godkjent preparatomtale til behandling av pediatriske og unge voksne pasienter opptil 25 år med akutt blymfoblastisk B-celleleukemi (B ALL) som er refraktær, i residiv etter transplantasjon eller med to eller flere tilbakefall.

Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere den prisen som er grunnlag for denne beslutningen.

Merkostnaden per vunnet kvalitetsjusterte leveår er sannsynligvis innenfor det som kan anses som kostnadseffektiv behandling. Det er likevel usikkerhet knyttet til analysene og pasientgruppen er liten.

Les om denne og de andre beslutningene på Nye metoder sin egen nettside her.