Ja til Alektinib (Alecensa)

Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Dette vil gjelde en undergruppe av alle lungekrefttilfeller, på om lag 50 nye pasienter hvert år. Legemiddelet viser en tendens til bedre progresjonsfri overlevelse enn Crizotinib (Xalkori).

Denne undergruppen utvikler et fusjonsprotein som gir økt celledeling, vekst, infiltrasjon og metastasering. Denne undergruppen av ALK-positive pasienter utgjør ca. tre til sju prosent av alle NSCLC pasientene.

Les hele saken på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder