Innfører nytt medikament til plakkpsoriasis

Beslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på møtet 19. november.

Illustrasjonsbilde
1. Iksekizumab (Taltz) kan innføres til behandling av plakkpsoriasis.

2. En innføring forutsetter at prisen blir lik eller lavere enn dagens pris(nivå) og at legemiddelet skal inngå i fremtidige LIS-anbud. Legemiddelet vil bli tilgjengelig på denne indikasjonen fra 15. desember 2018.

Prisen er fortsatt høy, men den er lavere enn brodalumab som allerede er besluttet innført.

Les om denne og de andre beslutningene på Nye metoder sin egen nettside her.