Hvordan innovasjon kan komme til nytte i helse og helsetjenesten

KURS: Lær hvordan du kan kommersialisere forskning og ideer, og få innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet til gode.

Bildet viser en kvinnelig forsker i et digitalt laboratorium.
Søknadsfrist på kurset er 27. juni. Foto: Colourbox

I samarbeid med Universitet i Oslo og Karolinska Institutet i Stockholm etablerte NTNU nylig Helseinnovatørskolen. Høsten 2018 tilbyr skolen et kurs i helseinnovasjon og entreprenørskap myntet på PhD-kandidater, postdoktorer og klinikere som ønsker å kommersialisere sine ideer.

Kurset gir 5 studiepoeng og her lærer man hvordan man kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Kurset gir grunnleggende opplæring i entreprenørskap. Det overordnede målet er at du som forsker eller kliniker lærer å utvikle en forskningsidé til et nytt selskap og hvordan du skriver en forretningsplan, i samarbeid med enten Handelshøyskolen i København eller en norsk akademisk institusjon i Oslo.

Kurset starter med et obligatorisk kickoff-møte i Oslo 3. og 4. september, og avsluttes med et møte i Stockholm 13. og 14. desember.

Søknadsfrist er 27. juni.

Les mer om Helseinnovatørskolen her

Her finner du mer informasjon om selve kurset (engelsk)