Har inngått avtale om rituell omskjæring av guttebarn

Fra 1. juni 2018 har Ibsensykehusene AS og Helse Midt-Norge RHF en avtale om rituell omskjæring av gutter.

Illsutrasjonsbilde som viser babyføtter.
Omskjæring foregår som dagkirurgi og guttene skal være i alderen mellom 0 og 3 måneder eller over 3 år. Foto: Colourbox

1. januar 2015 trådte en ny lov i kraft som pålegger alle helseforetakene å tilby rituell omskjæring av guttebarn. Formålet med loven er å sikre at inngrepet skjer på en forsvarlig måte, samt å sikre et tilgjengelig tilbud.

I Midt-Norge er det St. Olavs hospital som har hatt ansvar for tilbudet, men den siste tiden har ikke sykehuset utført tjenesten av hensyn til kapasitet. Nå har Helse Midt-Norge inngått en avtale med Ibsensykehusene om å utføre tjenesten, med virkning fra 1. juni 2018.

Henvisning fra barselavdeling

Rituell omskjæring er et kirurgisk inngrep hvor huden som dekker tuppen av penis, forhuden, fjernes helt eller delvis, og hvor formålet er religiøst begrunnet. Loven tillater at leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet.

Inngrepet foregår som dagkirurgi og guttene skal være i alderen mellom 0 og 3 måneder eller over 3 år.

Henvisning kan skje fra barselavdeling på sykehus. Det skal da gjøres en ordinær henvisning der nødvendige medisinske opplysninger inngår. Det kan også mottas direkte henvendelse fra pasientens foresatte.

Utføres ikke i Midt-Norge

Ibsensykehusene kan foreta inngrepene enten i Gjøvik eller i Porsgrunn.

Bedøvelse (anestesi) ved inngrep på gutter under 3 måneder gis i form av en kombinasjon av overflateanestesi og lokal anestesi (penisblokade). Anestesi skal gis av behandlende lege eller samarbeidende anestesipersonell. Ved inngrep på gutter over 3 år skal generell anestesi benyttes og vil utføres av anestesipersonell som har erfaring med å bedøve barn.

Rituell omskjæring av gutter vil utføres av legespesialist i urologi, barnekirurgi, generell kirurgi eller plastikkirurgi.

Ibsensykehusene vil ta hånd om guttene til de kan reise hjem uten risiko og vil innen tre dager etter operasjon følge opp pasienten med en telefonsamtale til foresatte og, hvis nødvendig, med en kontrolltime.

Informasjon og tolketjenester på fremmedspråk er omfattet av avtalen.

Krav om egenbetaling

For inngrep omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter er det krav om egenbetaling fra foresatte, for tiden kr. 4000.

Helse Midt-Norge RHF skal i henhold til «lov om rituell omskjæring av gutter» sørge for at de som ønsker det innen helseregionen, kan få utført rituell omskjæring av gutter på en forsvarlig måte. Avtalen med Ibsensykehusene omfattes ikke av retten til Fritt behandlingsvalg og Helse Midt-Norge dekker ikke kostnader til reise.

Ifølge Ibsensykehusene blir rundt 2000 gutter i Norge omskåret hvert år. Kontaktinformasjon finnes på Ibsensykehusenes nettsider.