Friluftsliv som behandling av psykiske helseplager

Bruk av natur og friluftsliv er i full fart på vei inn som behandling av psykiske helseplager.

Bildet viser en gruppe helsearbeidere på tur i marka.
Forskning viser at mennesker opplever mental ro, likevekt og økt mestring i naturen. Her er personalet fra DPS Vegsund i Møre og Romsdal på tur.

I det regionale medikamentfrie behandlingstilbudet ved DPS Vegsund i Møre og Romsdal har det vært et sterkt fokus på dette terapifeltet. Forrige uke fikk DPS Vegsund besøk av friluftsterapeut og forsker Leiv Einar Gabrielsen som holdt et seminar over to dager.

Temaet var «hvordan arbeide målrettet med natur i behandling av mennesker». Gabrielsen så spesielt på hvilke terapeutiske faktorer som spiller inn i behandlingen.

- Friluftsterapi er en spesialisert tilnærming til psykisk helsearbeid som kombinerer individuell og gruppebasert terapeutisk virksomhet med grunnleggende friluftsliv, og som involverer deltakerne gjennom økologiske, fysiologiske og psykologiske prosesser, sier Gabrielsen.

Friluftsterapeut og forsker Leiv Einar Gabrielsen.

Friluftsterapeut og forsker Leiv Einar Gabrielsen.

Økende interesse for fagfeltet

Forskning viser at mennesker opplever mental ro, likevekt og økt mestring i naturen, og at den kan skape kontakt med de emosjonelle sidene til hver enkelt.

I det medikamentfrie behandlingstilbudet ved DPS-et settes det av en hel dag i uken til psykisk helsearbeid i naturen. Målsettingen er å redusere symptomtrykk, bedre selvbildet, oppleve mestring og øke livskvalitet.

Friluftsterapi er et relativt nytt begrep i behandling av psykiske helseplager. Likevel ser vi at interessen for dette fagfeltet er økende og flere integrerer denne tilnærmingen i behandlingstilbudene sine.

Friluftsterapi

Turer i fjell og skog gir oss en indre ro og ett avbrekk fra den ellers så travle hverdagen. I Norge har vi en nær tilknytning til naturen, og mange søker ut i den. Men det meste av helsearbeidet i Norge foregår innendørs.

Leiv Einar Gabrielsen og kolleger ved Avdeling for barn og unges psykisk helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF har hentet inspirasjon fra nord-amerikanske og australske helsetilbud, hvor naturen er et vesentlig terapeutisk element. De har de seneste årene utviklet det som kalles friluftsterapi, og som det regionale medikamentfrie tilbudet henter inspirasjon og kunnskap fra.

Terapeutisk yoga

I august 2018 blir det oppstart av terapeutisk yoga i behandlingstilbudet ved medikamentfri behandling DPS Vegsund. I første omgang vil det være et tilbud på fire ganger i løpet av åtte uker.

Det er økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Helseinstitusjoner over hele verden tilbyr behandlingsprogrammer som tar i bruk yoga som en del av behandlingen, og vitenskapelige studier viser at yoga har god effekt i møte med fysiske og psykiske plager.

Yoga har mange positive helsegevinster. Du får økt styrke, bevegelighet og balanse, som kan virke inn på tanker og følelser. Noe av det som er unikt med yoga, er oppmerksomheten på pusten i de ulike yogastillingene, som gjør at du kommer i kontakt med øyeblikket her og nå, og får en pause fra hverdagens plikter og krav. En dyp, jevn og avslappet pust kan roe ned kroppen og sinnet. Dette gir gevinst av økt konsentrasjon og en dypere ro.

Gjennom yoga kan du bli bedre kjent med deg selv og bli klar over dine behov og dine grenser, slik du kan at du har et bedre grunnlag for å gjøre gode og hensiktsmessige valg i livet. Yoga er ment som et supplement til behandlingen en får i det medikamentfrie tilbudet.