Foretaksmøter i Helse Midt-Norge

Fredag 27. april ble det gjennomført foretakmøter for helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Bildet viser to røde og to grå piler som peker mot hverandre.

Tema for møtene var godkjenning av Årlig melding, årsregnskap og årsberetninger for 2017.

Her gjøres protokollene fra foretaksmøtene tilgjengelig.