Fire nei og ett ja til kreftlegemidler

Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg ber Beslutningsforum for nye metoder Helsedirektoratet å vurdere behovet for å revidere retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.Illustrasjonsbilde: Kvinne får mammografi

​Du kan lese saken om beslutningene på nettsidene til Beslutningsforum på nyemetoder.no